Nakon berbe pazite na paunovo oko

PROMIJENITE NAVIKE U SUZBIJANJU PAUNOVOG OKA I SPRIJEČITE OPADANJE LISTA I LOŠE PRINOSE. Bolest paunovo oko napada, isključivo maslinu kao kulturu. U Hrvatskoj je prisutna

Više »