15 savjeta za navodnjavanje

Ako nemate sustav za navodnjavanje, pravo je vrijeme da počnete razmišljati o tome! Donosimo 15 savjeta suradnika maslinara koji će vam pomoći da se odlučite za navodnjavanje i pravilno ga primjenite. 

1 Zašto navodnjavati?
Maslinu kroz vegetacijsku sezonu ne navodnjavamo samo da bismo dobili dobar rezultat u plodu te jeseni, već još važnije, da bismo ojačali biljku i stvorili dobar rodni potencijal za sljedeću sezonu. Opće je poznato da se navodnjavanjem uspješno kontrolira cvatnja, zametanje ploda te neujednačeni prinos iz godine u godinu.

2 Treba definirati tip tla
Ne samo zbog odabira sistema navodnjavanja, već i odabira sortimenta, vrlo je važno definirati tip tla, njegovu dubinu, količinu skeleta, vodozračni režim te dostupnost hranjiva.

3 Važno je analizirati vodu

Analiza vode se vrši u laboratoriju gdje se pored količine krutih nečistoća određuje i njezin kemijski sastav, pH, količina iona kao što su kalcij, natrij, klor, željezo i dr. Veće količine željeza mogu predstavljati ozbiljne probleme uzrokujući blokade kao i suvišak kalcija koji vode začepljenju sistema navodnjavanja.

4 Potrebni su klimatski podaci
Najvažniji klimatski podaci koji su nam potrebni su količine oborina, temperature, vlaga, dužina dana, brzina vjetra te insolacija.

5 Raspored sadnje
Na mapi je potrebno ucrtati raspored, smjer i razmake sadnje. Uvijek je bolje redove rasporediti po dužini, tj. da budu što dulji.

6 Treba imati izvor struje
Zbog odabira pumpe sistema, upravljačke jedinice te fertilizacijske jedinice bitan je izvor struje.

7 Prednosti rasprskivača
Veliki raspon tlaka i protoka; prilagodba širine prskanja; dizajniran protiv ulaska mravi.

Iz 22. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous
Next
Previous
Next