Kalendar radova za rujan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Priprema pribora za berbu i čišćenje maslinika

Sada je pravo vrijeme za pripremu alata i opreme za berbu maslina, kao i za nabavljanje letvarice za branje i transport te za pranje i pripremu potrebnog posuđa i svega ostalog što će se koristiti u berbi. Osim toga, krajem mjeseca je potrebno teren očistiti od trave i drugog raslinja kako bi se olakšala predstojeća berba.

 

Oprezno protiv paunova oka

Krajem ljeta i prestankom ljetnih vrućina počinje djelovati paunovo oko pa se preporučuje uporaba bakrenih preparata. Međutim, kod upotrebe ovakvih preparata važno je voditi računa o karenci i vremenu branja plodova. Bez straha se mogu prskati nerodna mlada stabla i ona koja su se tijekom svibnja navrtala. Uzročnik ove bolesti na zaraženom listu preživljava vruće ljeto, a s dolaskom jesenskih kiša stvaraju se spore koje se prenose kapljicama vode i na taj se način zaraza brzo širi.

 

 

Kada, kako i koliko kopati

Motika je nekoć, kada nije bilo dovoljno kvalitetnog gnojiva, bila jedino i najvažnije oruđe. Motikom se održavala prozračnost tla, čuvala vlaga i unosilo gnojivo u tlo pa se može zaključiti da kopanje nije samo sebi svrha, već je pitanje kada, koliko i kako kopati. Odgovor na to pitanje razlikuje se ovisno o godišnjem dobu: u jesen poslije berbe masline trebalo bi napraviti duboku obradu tla, na proljeće poslije rezidbe plitku obradu, a tijekom ljeta prašenje.

 

Zaštititi se od muhe, ali oprezno

Tijekom rujna maslinu napada treća, ujedno i posljednja generacija maslinove muhe, koja nažalost, nije ništa manje štetna od prethodne dvije. Zrela ličinka maslinove muhe prilikom napuštanja ploda pada na tlo i u njemu se kukulji na dubini oko tri centimetra što traje desetak dana. Osim toga, i treća generacija ženke maslinovog moljca nese jaja na listove maslina i na taj način gusjenice uništavaju listove. Iako je dozvoljena zaštita masline od štetnika određenim kemijskim preparatima, treba strogo voditi računa o karenci.

 

Berba zelenih, ali zdravih maslina

U rujnu pojedini otkupljivači objavljuju početak branja i otkupa zelenih plodova masline namijenjenih konzerviranju. Plodovi se beru dok su tamnozelene boje, čvrsti i bez ikakvih oštećenja i uboda štetnika. U jednom kilogramu određene sorte mora biti popriličan broj ručno ubranih maslina. Beru se plod po plod te se slažu u letvarice i transportiraju do prerađivača što prije.

 

Mineralna gnojidba nakon analize tla

Ako krajem kolovoza nije obavljena osnovna gnojidba NPK mineralnim gnojivima, to treba obaviti početkom rujna. Vrstu i količinu gnojiva treba prilagoditi stanju hraniva u tlu, zemljištu, rodnosti stabla i drugim parametrima, a to je najbolje odrediti analizom tla.

 

Iz 71. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous
Next
Previous
Next