Analizirajte vodu za navodnjavanje

Analiza vode se vrši u laboratoriju gdje se pored količine krutih nečistoća određuje i njezin kemijski sastav, pH, količina iona kao što su kalcij, natrij, klor, željezo i dr. Veće količine željeza mogu predstavljati ozbiljne probleme uzrokujući blokade kao i suvišak kalcija koji vode začepljenju sistema navodnjavanja.

 

Iz časopisa Maslinar, lipanj 2018.

Previous
Next
Previous
Next