ANTISTRESNA TERAPIJA ZA OŠTEĆENE MASLINE

Birani morski biljni organizmi krcati su sastojcima, koji su vrlo bliski onima koje biljka stvara fotosintezom u listu. Novijim tehnološkim postupcima iz tih se biljaka, algi, stvara najcjenjenija biljna hrana.

Sve maslinare, ali i struku, zatekle su nedaće koje su koncem protekle zime ostavile posljedice na maslinama, čak više onima iz toplijih područja i više onima koje su njegovane, rezane, gnojene. Boljim promišljanjem uzroci i posljedice su ipak logični, o njima se dovoljno govori i piše, a sada je važno spoznati kako pripomoći maslini uopće, a posebno tamo gdje je nastupio stres. Kako bi se osigurao zadovoljavajući urod, veoma korisno je folijarnim putem dodati posebne pripravke, kroz bar jedno, ali još bolje 2-3 folijarna tretmana, prije i u vrijeme cvatnje maslina. Biljka prima dodatnu energiju, što stimulira bolju klijavost polena i uspješniju oplodnju. Uz provedbu i drugih agrotehničkih mjera učinjen je velik korak u kojem maslina daje rezultate o kojima se pred 30-ak godina nije znalo gotovo ništa. Poznato je da je kod masline naglašena neredovitost uroda, a u čemu prednjači naša najbrojnija sorta, oblica. Osim klasične alternativnosti (jedne godine rodim, druge neću), ima i pojava partenokarpne oplodnje, kada dio plodova zaostaje u razvoju pa su od veličine zrna graška do višnje maraske. Negdje takve plodove zovu „urodica“. Sve te pojave nisu obilazile niti najveće europske maslinarske zemlje i tome se je doskakalo na različite načine. Najuvjerljiviji rezultat je dao tretman masline pred cvatnju specifičnim, biranim proizvodima koji potpomažu oplodnju.

Bor iz Oleafila vrlo je važan
Suvišno je zanositi se potrebom dodavanja bora u većim količinama, bilo preko lista ili kroz zemlju. Taj mikroelement je dovoljan u tragovima da bi obavio svoju funkciju, ali je ipak neophodan. Probe s povišenim dozama bora nisu dale povišene rezultate. Najbolji izbor je dodavanje bora kroz Oleafil, čime se postižu dodatni učinci kada maslina osim bora (B), dobiva i značajne koncentracije dušika (N) i fosfora (P), što malo koji drugi pripravak ima. Tretmani s ovim kompleksnim gnojivom vrlo su korisni u prvim mjesecima vegetacije i cvatnje. Isključivi bor može se dodati raznim pripravcima na tržištu, među kojima je značajniji Agrobor, ali radi složenosti sastava Oleafil je bolje rješenje. Kroz period cvatnje i oplodnje, maslina prolazi kroz vrlo zahtjevno,naporno, stresno stanje, kao uostalom i svi drugi živi organizmi u tom specifičnom periodu. Zna nastupiti pobačaj dijela ili gotovo svih cvjetova, iako je često za pretpostaviti da je sve bilo u redu. U tom je periodu biljci dobrodošla dodatna, vrlo specifična energija, koja maslinu dijelom uvodi u kondiciju pa rezultat oplodnje, a potom i zametanja plodova, biva poboljšan.

Morske alge kao posebni stimulans
Svaki ozbiljniji europski proizvođač specifične biljne hrane ima na svom popisu proizvode iz morskih organizama i oni im čine dio prestiža ili bar držanje koraka s drugima. Tako i AGROFILL, sada u okrilju velike ADRIATICE, ima niz proizvoda te skupine, a u SJEME-nu držimo pet, a maslini su specifična dva: RA.AN 13186 i ENA 19989. Iz mora se prirodnim postupkom ekstrahiraju sokovi određenih rodova morskih algi, koji sadrže iste one produkte koje biljka stvara fotosintezom u listu. Maslina se tim proizvodima prska 2-3 puta pred cvatnju, list upija te sastojke, pa dodatna energija stimulira bolju klijavost polena i uspješniju oplodnju. Tvornica specijaliziranih gnojiva AGROFILL više od 20 godina ima više pripravaka iz mora, a za ove tretmane koriste se dva: propisane koncentrate ovih dvaju proizvoda preporuča se miješati s jednim od lisnih gnojiva koji sadrže i bor, najbolje Oleafill ili Agrobor. Kako je u pitanju pred cvatnja, let pčela i drugih insekata, nije dozvoljeno ovom miksu dodavati insekticide, mada je miješanje moguće. Ovime se provodi jedna vrsta potpomognute oplodnje. Značajno je da nakon ovih intervencija biljka pamti efekte tretmana, pa i u narednim godinama dijelom otklanja uobičajenu alternaciju rodnosti. RA.AN i ENA imaju i širu primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji pa je vrijedno upoznati se s njihovim osobinama jer su revolucionarni i zadovoljavaju sve ekološke normative. Ovi pripravci u istoj kombinaciji i istom koncentratu imaju široku primjenu kod svih biljnih vrsta, ne samo u potrebi poboljšane oplodnje i uroda uopće, nego i u svim drugim teškim stadijima: presađivanje, tuča, mraz, palež, oštećenja od nametnika i sl.

Veći urod 10-25 posto
Dobiveni energetski potencijal iz RA.AN-a i ENA-e, koji sadrži proteine, aminokiseline, vitamine i drugo, čini da faza cvatnje i oplodnje prođe s olakšanjem. Kontrolna mjerenja i zapažanja na tretiranim stablima pokazala su povećani urod za 10-25%. Ovime se stvaraju pretpostavke da se urodom i kvalitetom uspješnije može stati uz bok susjedstvu.

Previous
Next
Previous
Next