Kalendar radova za svibanj

I dalje se može navrtati Tijekom svibnja može se nastaviti sa cijepljenjem ili navrtanjem, točnije spajanjem dijelova dviju vrsta maslina. Idealno razdoblje za navrtanje je

Više »

Kompaktne aku pile Campagnola

T-rex i T- fox su kompaktne aku pile, jedan od najboljih proizvoda za piljenje grana u maslinarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Ručka pile je protuklizna sa

Više »

Precjepljivanje odraslih maslina

Precijepiti treba odraslo stablo, a iskoristiti veliki potencijal postojećeg korijena i debla, da za kratko vrijeme s urodom, budu u funkciji nove sorte Struka već

Više »