Kako precijepiti odraslu maslinu

Cijepljenje, odnosno navrtanje maslina, jedan je od vegetativnih načina razmnožavanja maslina, a predstavlja spajanje dijelova dviju maslina. Prvi dio je podloga, na koju cijepimo, a

Više »