Bez bakra plod masline je sterilan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bakar utječe na nastanak fotosinteze i ima važan utjecaj na cvijet i plod masline.

Moramo istaknuti da bakar ima veliku ulogu u razvoju kvalitetnih muških cvjetova, odnosno prašnika, a nedostatak bakra uzrokuje sterilnost plodova i manje zametnutih plodova.

 

Iz knjige Ekološki uzgoj maslina

Previous
Next
Previous
Next