BIJELE PLAHTE OTKRIVAJU SVRDLAŠA

Ovog štetnika nikako ne smijemo zaboraviti, te je potrebno krajem svibnja i u lipnju provoditi otresanja grana na bijelu plahtu kada se najbolje može uočiti je li ovaj štetnik prisutan ili ne. Moramo napomenuti da svrdlaša nećemo suzbiti postavljanjem lovnih pojaseva oko debla, što je djelotvorno na pipu skorovaču, iz razloga što svrdlaš leti dok pipa skorovača ne leti. Na taj način svrdlaš lako preskoči lovni pojas i dođe u krošnju. Jedini registrirani insekticid za suzbijanje ovog štetnika su neki insekticidi (ne svi trgovački nazivi!) na bazi dimetoata koji se mogu primijeniti ukoliko je prisutna populacija svrdlaša u dva do tri navrata na kraju cvatnje i pri veličini ploda 3–4 mm. Ovo je dobro kombinirati sa suzbijanjem maslinovog moljca.

Više u časopisu Maslinar broj 33, travanj 2015.

Previous slide
Next slide