BLAGE ZIME

Blage zime utječu na bolje prezimljavanje štetnika, što naravno, negativno utječe na vegetacijsku sezonu koja slijedi.

Previous
Next
Previous
Next