BLAGE ZIME

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Blage zime utječu na bolje prezimljavanje štetnika, što naravno, negativno utječe na vegetacijsku sezonu koja slijedi.

Previous
Next
Previous
Next