DELEGATE 250 WG – nova generacija insekticida za suzbijanje maslininog moljca

Veliki broj insekticida koji su se godinama koristili u maslinarstvu zabranjen je i većina pripravaka koji su bili štetni za zdravlje i opasni za okoliš (dimetoat, organofosforni insekticidi, piretroidi) izbačeni su sa liste maslinarskih insekticida. Maslinari ipak nemaju razloga za zabrinutost jer su već registrirani pripravci koji imaju odlično djelovanje na maslininu muhu, a od nedavno je registriran i insekticid nove generacije koji odlično suzbija maslininog moljca.

Važnost novih registracija je iznimno velika, budući da ima vrlo malo djelatnih tvari koja će imati dozvolu za primjenu u maslinarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu, a učinkovite su u suzbijanju najvažnijih štetnika kao što su moljci i muhe.

Novi insekticid DELEGATE 250 WG već se godinama koristi u Italiji i Španjolskoj za suzbijanje maslininog moljca i prijenosnika opasne bolesti brzog sušenja maslina –  Xylella fastidiosa , a od ove godine je registriran i u Hrvatskoj. DELEGATE WG primjenjuje se u vrlo niskoj koncentraciji od 10 grama na 100 litara vode i dobro se miješa sa drugim sredstvima za zaštitu (npr. NEORAM, KENDAL TE, DIFCOR…), kao i folijarnim pripravcima (MEGAFOL, KENDAL, PLANTAFOL, BREXIL COMBI).

Spinetoram iz DELEGATEa je nova, ekološki prihvatljiva djelatna tvar, za suzbijanje velikog broja štetnika. Djeluje na jaja i ličinke, ali i na odrasle oblike štetnika koji se suzbijaju. Pojačano je kontaktno i digestivno djelovanje spinetorama u odnosu na do sada korištene insekticide na tržištu. U usporedbi s postojećim regulatorima razvoja i ostalim voćarskim insekticidima, DELEGATE spada u vodeće preparate, izuzetno pouzdanog djelovanja.

Može se primijeniti za vrijeme cvatnje (nema utjecaja na pčele), idealan je za programe integrirane zaštite, siguran je za korisne insekte, te za rukovatelje i okoliš. Najvažnije registracije u Hrvatskoj odnose se na suzbijanje štetnika masline, ali i štetnika u voćarstvu (suzbijanje voćne muhe i octene mušice ploda uz karencu od 3 dana na trešnji i višnji).

Od slijedećeg mjeseca DELEGATE će se u poljoljekarnama moći nabaviti i u praktičnom maslinarskom pakiranju od 30 grama, po povoljnoj cijeni.

Prednosti Delegate  ™  WDG-a:

  •  registriran je u maslini;
  • translaminarno djelovanje za veću učinkovitost;
  • primjenjiv na svim sortama maslina – nema fitotoksičnosti;
  • nema otrovnosti – velika razlika u odnosu na stare insekticide (Rogor, Fastac, Decis, Imidan)
  •  nema nikakvih ostataka u ulju.

 

Iz 68. broja časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

 

Previous slide
Next slide