Ekološko i visokoučinkovito rješenje za maslininu muhu

SUCCES BAIT napredni i ekološki prihvatljiv insekticid na bazi spinosada (0,24 g/l) i atraktanta solulys koji omogućuje učinkovito i lokalizirano suzbijanje zahtjevnih štetnika porodice voćnih muha (Tephritidae) pa tako i maslinine muhe. Riječ je o insekticidu novije generacije koji je postao adekvatna zamjena za sve više zabranjivane kemijske insekticide pa se osim u ekološkoj proizvodnji vrlo uspješno primjenjuje i u integriranojoj proizvodnji maslina.

Maslinina muha (Bactrocera oleae, G) uz maslininog moljca ekonomski je najznačajniji štetnik masline. Muhu karakterziraju visoke adaptilne sposobnosti te visoki reproduktivni potencijal (ženka za života odloži i preko 300 jaja), obzirom da razvoju štetnika pogoduje veća vlažnost zraka, ove godine možemo očekivati i jači napad štetnika. Muha ima 3-4 generacije godišnje. Iako najveću štetu pričinjava 3. generacija muhe i to u fazi zriobe plodova masline. Pravovremenim suzbijanjem 1. i 2. generacije možemo utjecati na smanjenje gustoće populacije 3. generacije i na taj način prevenirati štete. Napad muhe prepoznaje se po crvljivim plodovima, a 2. i 3. generacija muhe negativno djeluje na organoleptička svojstva ulja jer su nakon napada plodovi izloženi oksidacijskim procesima te dolazi do povećanja viših masnih kiselina.

PRAĆENJE I SUZBIJANJE MASLININE MUHE:

Praćenje muhe provodi se vizualnim, hranidbenim i seksualnim atraktantima. Kao vizualni atraktanti najčešće se koriste žute ploče, na jedan hektar površine maslinika potrebno je postaviti 3 vizualna mamaca. Praćenje leta muhe i odlaganja jaja može se pratiti i vizualnim pregledavanjem plodova uzorkovanih s 10% stabala masline. Na napadnutim plodovima vrlo lako se uočavaju ubodi u obliku zareza, a otvaranjem ploda na mjestu uboda može se vidjeti jaje ili ličinka. Kritičan broj su 2-3 ženke po lovci tjedno, odnosno 5 % zaraženih plodova ili 10 mužjaka po feromonskoj lovci tjedno.

SUCCESS BAIT zamijenio je stare, opasne pripravke za suzbijanje maslinine muhe u hrvatskim maslinicima. Inovativna tehnologija zaštite ogleda se u tome što se tretira samo dio maslinika, odnosno dio stabla i taj tretirani dio služi kao svojevrsni „trap“ koji privlači ostale muhe i na njih djeluje „cidno“. Tretiramo zapravo manje od 50% biljaka, izmjenjujući tretirane i netretirane redove. Kod manjih maslinika mogu se tretirati samo vanjska stabla koja će u tom slučaju biti adekvatna zaštita preostalih stabala u unutarnjem dijelu maslinika. U jednoj vegetacijskoj sezoni moguće je obaviti i do nekoliko tretmana, a obzirom na vlažnost, ove godine za uspješnu borbu s maslininom muhom biti će potrebno i do 5 tretiranja.  Preporučena doza pripravka je 1-1,5 L na 150-200 maslina, odnosno 300 mL na 10 L vode.

SUCCESS BAIT insekticid je izuzetno povoljnih eko-toksikoloških karakteristika te je ekološki  certificiran. Spinosad je poznat po svojoj niskoj toksičnosti, radi se o djelatnoj tvari koja je nastala fermentacijom bakterija tla, a inovativna metoda primjene čine ovaj insekticid u potpunosti sigurnim za druge korisne organizme, ali i okoliš u cjelini!

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide