ELEKTRANA KOJU POKREĆE OTPAD

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Iako još u početnoj fazi, nova elektrana u Andaluziji već je počela s proizvodnjom energije, pritom pridonoseći očuvanju okoliša jer za pogon koristi toksični otpad koji nastaje pri procesu proizvodnje maslinovog ulja. Kiselinski otpad nastao proizvodnjom maslinovog ulja iznimno je štetan jer sadrži pesticide, otrovne organske spojeve i druge opasne zagađivače. Prototipna elektrana idealna je za rješavanje ovog problema jer se otpadne vode, kroz tri koraka proizvodnog procesa električne energije, čiste od štetnih tvari, te se po završetku mogu sigurno odlagati na za to predviđena odlagališta.

Više u časopisu Maslinar broj 33, travanj 2015.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!