Europa i Afrika na putu u bolju poljoprivrednu budućnost

Urednica Maslinara Mila Bulimbašić sudjelovala je na nedavno održanom seminaru o suradnji Afrike i Europske unije u poljoprivredi.

Je li Europa napokon shvatila što joj je činiti da bi smanjila priljev ekonomskih izbjeglica iz manje razvijenih dijelova svijeta? Nakon nedavno održanog seminara u središtu Europske unije, u Briselu, a na temu suradnje EU i Afrike u području poljoprivrede, reklo bi se da jest.

Dobri primjeri
Takav je barem bio dojam nakon dvodnevnog seminara koji su ispunila brojna predavanja, izvješća, ali i dobri primjeri prakse s terena, a posebice nakon završnog izvješća koje su nakon seminara zajednički objavili europski minister poljoprivrede, Phil Hogan, naš Neven Mimica u svojstvu povjerenika za međunarodni razvoj i suradnju, te ministrica poljoprivrede pri Afričkoj uniji, Josefa Sacko.
Svi su oni istaknuli kako bi Afrika i Europska unija trebale razvijati svoje partnerstvo na tri razine: ljudi prema ljudima, poslovi prema poslovima i vlade prema vladama. To bi trebalo potaknuti višestrani dijalog na svim razinama, ali ipak počevši od lokalne, da bi u konačnici omogućilo čvršću vezu izmedju afričkih i europskih društava, poslovnih zajednica i vlada.
Phil Hogan, europski ministar poljoprivrede, izjavio je tom prigodom kako upravo poljoprivreda i ruralni razvoj imaju vodeću ulogu u političkoj suradnji izmedju Europske unije i Afrike. A upravo projekt pod nazivom Task Force for Rural Africa kojemu je bio posvećen ovaj seminar, po Hoganovim je riječima u centru ove suradnje – njegov bi rezultat trebao biti istraživanje načina na koji se mogu potaknuti javne i privatne investicije, razmjena najboljih iskustava i znanja te produbljivanje međusobne suradnje na svim razinama.
Neven Mimica je istaknuo kako je nakon preporuka koje je iznjedrio Task Force for Rural Afrika sljedeći korak provođenje tih preporuka na najbolji mogući način u djelo. Ministrica poljoprivrede Afričke unije, Josefa Sacko kazala je kako je upravo ovaj program prepoznao novu stvarnost Afrike i Europe kao globalnih i ravnopravnih partnera. Pokazao je kako poljoprivrednici i prehrambena industrija trebaju surađivati te načineiI sredstva koje novostvorena African Continental Free Trade Area može ponuditi.

Sudionici seminara
Ukratko, prema najavama koje su iznesene nakon ovog seminara Europska komisija bi trebala provoditi sljedeće projekte:
Razmjena programa izmedju raznih afričkih i europskih poljoprivrednih tijela, pri čemu je Europska komisija već pokrenula razne inicijative vezane za obrazovanje u ovome području u vrijednosti od pet milijuna eura.
AU-EU poljoprivredno-poslovna platforma je platforma koja bi povezala afričke i europske poduzetnike i naravno pomogla im u investicijama na oba kontinenta. Inovacijski hubovi bi trebali podržati poljoprivredne inovatore i ojačati primjenu praktičnog znanja, istraživanja na nacionalnim razinama, školske sustave, poljoprivrednike , njihove organizacije i privatni sektor. Eto, tako su nakon seminara govorili političari, a evo tko su bili sudionici seminara:
Willi Schulz-Greve kao voditelj jedinice za globalna pitanja u Odsjeku za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije. Zatim Leonard Mizzi kao voditelj jedinice za međunarodnu suradnju i razvoj – ruralni razvoj u Europskoj komisiji. Agnieszka Romanovicz radi na istraživanjima u jedinici za istraživanja i inovacije u odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. Remco Vahl je radio više od dvadeset godina u odjelu za trgovinu za afričku, karipsku i pacifičku regiju, a za Europsku komisiju. Oluwabunmi “Bunmi” Ajilore kao stručnjak za poljoprivredni razvoj i strateška predviđanja s dugogodišnjim iskustvom u radu s nacionalnim i međunarodnim razvojnim organizacijama. Graciano Julio Francisco trenutačno vodi ekonomiju i financije područja Zambezije. Badouin Michel je poljoprivredni ekonomist koji je gotovo četrdeset godina radio u privatnom i javnom sektoru u Africi i Aziji. Rodrigo de Lapuerta je ravnatelj ureda za vezu FAO-a i Europske unije. Kees Blokland je osnivač i ravnatelj nizozemske poljoprivredne agencije Agriterra, dok je Tiina Huvio godinama radila u razvojnim projektima, s fokusom na poljoprivredu, ruralni razvoj i privatni sektor. Regis Meritan je voditelj sektora Agriculture Growth pri odjelu za ruralni razvoj, sigurnost hrane i nutricionizma u Europskoj komisiji.
Svi oni su u dva dana koliko je trajao seminar u Briselu isticali dobre primjere prakse te načine kako se ona na najbolji način može unaprijediti kako bi se poljoprivredni sektor u Africi, kontinentu s velikim potrebama, ali i mogućnostima u području poljoprivrede, unaprijedio te povezao s istim tim sektorom u Europskoj uniji i to na obostranu korist obiju strana.
Valja se samo nadati da sve neće stati na dobrim idejama i zaključcima ovoga seminara jer se čini kako je upravo dobra suradnja Europske unije i Afrike jedan od putova u bolju budućnost obaju kontinenta.

Iz časopisa Maslinar dvobroj 58/59, lipanj/kolovoz 2019.

Previous slide
Next slide