Evo kako suša utječe na kvalitetu ulja

O najnovijim rezultatima istraživanja utjecaja vode na kvalitetu maslinova ulja piše dr.sc. Marin Krapac

Posljednjih smo godina svjedoci utjecaja globalnog zatopljenja na klimatske prilike i poljoprivrednu proizvodnju. Ekstremno suho ljeto i ekstremno topla godina upozoravaju nas na ograničenost prirodnog resursa koji nam je neophodan u poljoprivrednoj proizvodnji – vodu. Zbog toga ekonomično gospodarenje vodom ima vrlo važnu ulogu u rentabilnoj maslinarskoj proizvodnji.

Utjecaj vode
Iako je maslina kserofitna kultura, odnosno tolerantna je na manjak vode, suša na ovu plemenitu biljku utječe tako da dolazi do smanjenja prinosa plodova po stablu. U sušnim uvjetima biljka najprije odbacuje plodove, a tek potom listove. Osim smanjenog prinosa ploda, zbog nedostatka vode dolazi i do smanjenog sadržaja ulja u plodu. Ulje koje se, u najvećoj mjeri, nalazi u mesu ploda intenzivnije se nakuplja nakon fenofaze odrvenjavanja koštice, koja se javlja krajem srpnja.
Osim na količinu ploda po stablu te količinu ulja u plodu, količina biljci dostupne vode utječe i na udio ukupnih fenola, tokoferola i hlapivih spojeva, a time i na organoleptičke karakteristike maslinovog ulja.
Racionalno gospodarenje vodom temelj je ekonomski i ekološki održive poljoprivrede. Iako su zahtjevi masline za vodom mali, to ne znači da za osiguravanje kontinuirane i stabilne rodnosti stabala voda nije potrebna.


Voda otapa mineralne tvari koje se nalaze u tlu i čini hranjiva biljci pristupačnima i utječe na mikrobiološku aktivnost. Osim u tlu još veća je važnost vode u biljci jer utječe na turgor (tlak u biljnim tkivima) te na sintezu i nakupljanje apcizniske kiseline (ABA), biljnog hormona čija povećana koncentracija utječe na opadanje plodova i listova. Kod biljaka koje su slabije opskrbljene vodom smanjen je intenzitet fotosinteze, a time i sinteza ugljikohidrata iz kojih u metaboličkim procesima nastaju masti. Taiz i Zeiger navode da je za svaki gram koji stvori biljka potrebno oko 500 g vode. Nedostatak vode u biljci utječe na smanjenu sintezu stanične stijenke i rast stanica.
Fenofaze su vanjske promjene na biljci koje su rezultat fizioloških i biokemijskih procesa razvoja biljke, a ovisne su o klimatskim i vremenskim čimbenicima. Nedostatak vode u pojedinoj fenofazi rezultira smanjenim razvojem cvatnih pupova, cvjetova i plodova ili njihovim otpadanjem, a može utjecati i na manju količinu ulja u plodu.

Agrotehničke mjere
U klimatu hrvatskog priobalja suše su prisutne tijekom ljetnih mjeseci kada maslina ima izraženije potrebe za vodom, no navodnjavanje u masliniku može se koristiti kao interventna mjera u ekstremno suhim godinama i na lokacijama gdje pedofizikalne karakteristike zahtijevaju primjenu ove mjere. Posebno je važno dodati odgovarajuću količinu vode mladim stablima maslina koja nemaju dovoljno razvijen korijenov sustav koji bi mogao koristiti vodu akumuliranu u dubljim slojevima tla.
Osim navodnjavanja postoje agrotehničke mjere koje omogućuju u sušnom periodu očuvanje i iskorištavanje vode nakupljene u jesensko-zimskom periodu, a to su: plitko oranje, povećanje udjela organske tvari, zastiranje ili malčiranje i zatravljivanje.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide