Evo na koje se natječaje možete najprije prijaviti

U okviru Strateškog plana objavljeni su prvi natječaji za 2023. godinu. U nastavku otkrijte koje potpore imate priliku ostvariti tijekom prvog i drugog kvartala ove godine

73.02. Potpora za obnova poljoprivrednog potencijala – po potrebi

Potporu za obnovu poljoprivrednog potencijala pod točkom 73.02. moguće je dobiti po potrebi, odnosno onda kada nadležno tijelo proglasi prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Na prijavu imaju pravo fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dok pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Osim toga, uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

POTPORE TIJEKOM PRVOG KVARTALA

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Tijekom prvog kvartala 2023. godine otvorene su prijave za potporu čiji je predmet premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) i /ili bolesti životinja. Potporu mogu ostvariti  sljedeći aktivni poljoprivrednici:

  1. fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/2018 i 32/2019),
  2. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika („Narodne novine“, broj 62/2019 i 91/2020), čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR.

Uz navedene, aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su prošle godine primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 eura.

Ulomak teksta iz časopisa Maslinar br. 80. Novi časopis Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

 

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

 

Previous slide
Next slide