Projektiranje navodnjavanja je bitno

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Glavna cijev je jako važna, to je osnovna cijev (obično PVC ili polietilenska) koja kreće od izvora vode-pumpe prema sekcijama sistema navodnjavanja. Projektiranje glavne cijevi sistema je izuzetno bitno jer ona mora dopremiti čitavu količinu vode do biljaka. Obično se ona kapacitira „na sigurno“, da zadovolji najgore moguće uvjete ovisno o klimi, tipu tla i upravljačkim tehnikama.

 

Iz časopisa Maslinar, lipanj 2018.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!