GNOJITI PRIJE KIŠE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Početkom ovog mjeseca obavljamo drugi dio dušične prehrane KAN-om (27 posto) i to u količini od pola kilograma za mlado stablo te tri kilograma za veoma staro stablo.

Moguća je i prehrana Ureom u polovici količine predviđene za gnojenje KAN-om. Gnojivo se prije kiše baca površinski na zemlju ispod stabla u promjeru krošnje.

Previous
Next
Previous
Next