I DALJE SE MOŽE NAVRTATI

Tijekom svibnja može se nastaviti sa cijepljenjem ili navrtanjem, točnije spajanjem dijelova dviju vrsta maslina. Idealno razdoblje za navrtanje je kad maslina razvija cvijet, odnosno kad je u punoj vegetaciji.

Više u časopisu Maslinar broj 57, travanj 2019.

Previous slide
Next slide