INHIBITORIMA PROTIV MOLJCA

Prije same cvatnje maslina moramo pripaziti na pojavu maslinovog moljca, značajnog štetnika masline. Za uništavanje ovog nametnika korisni su biološki insekticidi te sintetski piretroidi. Ipak, važno je napomenuti da navedeni preparati imaju otrovno djelovanje i mogu uzrokovati brzu pojavu rezistentnosti pa se ne preporučuje korištenje češće od dva puta za vrijeme vegetacije. Inhibitori razvoja kukaca, koji ne ubijaju već djeluju tako da sprječavaju razvoj nametnika na način da se prestanu hraniti i posljedično ugibaju, koriste se od polaganja jaja do cvatnje masline.

 

Više u časopisu Maslinar broj 57, travanj 2019.

Previous slide
Next slide