ISABION® i MEGAFOL, biostimulatori dokazane kvalitete za prevenciju šteta od visokih temperatura i suše

Primjena biostimulatora postala je redovita tehnološka mjera u proizvodnji masline, s ciljem povećanja otpornosti masline na stres uzrokovan nepovoljnim klimatskim čimbenicima tijekom cijele vegetacije (suša, visoke i niske temperature, UV zračenje, tuča i sl.).

Maslina tijekom ciklusa vegetacije prolazi kroz kritične fenofaze razvoja i sve češće trpi od abiotičkih stresova zbog klimatskih ekstrema, posebno tijekom proljeća i ljeta. Prvi kritični i osjetljivi period za maslinu je cvatnja i zametanje plodova, koji traje sve do faze odbacivanja plodova polovicom lipnja. Svaki izraženiji stres može utjecati na lošiju oplodnju ili potaknuti jače opadanje plodova. U godinama kada maslina obilno zametne plodove oni predstavljaju teret biljci, koja prolaskom kroz stresne uvjete proizvodnje, lošije diferencira rodne pupoljke za narednu sezonu i tako ulazi u alternativnu rodnost. Na sreću, znanost i industrija je zadnjih 20-ak godina napravila ogroman napredak u razumijevanju reakcija i odgovora biljaka na abiotske stresove te ponudila rješenja za ublažavanje problema, primjenom pripravaka iz grupe biostimulatora (uglavnom prirodnog porijekla).

Biostimulatori sadrže organske oblike ugljika, dušika, kalija, aminokiseline, vitamine i esencijalna mikrohranjiva, koji su neophodni za biljku tijekom stresa od visokih temperatura i suše, kada se usporava metabolizam biljke, smanjuje fotosinteza i disanje. Višekratnom primjenom ovih pripravaka, maslini se omogućuje dodatna snaga za rast i razvoj, poput „infuzije“, jer se lako usvajaju u list. Neki su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji, a neki samo u integriranom sustavu uzgoja. Pojedini pripravci iz ove grupe su kombinacije organskih i anorganskih tvari. Kvaliteta im je raznolika i na tržištu EU se uvela nova regulativa koja regulira i ovaj rastući segment tržišta.

Syngenta je vodeća svjetska tvrtka u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja, s tradicijom više od 250 godina, a zadnjih godina postaje i lider u segmentu biostimulatora. Na tržištu Hrvatske, trenutno nudi četiri biostimulatora, od toga dva za primjenu u nasadima masline (ISABION® i MEGAFOL). Ova dva pripravka, dokazali su se kroz dugi niz godina primjene u Italiji i Španjolskoj, koje su poznate po uzgoju maslina. Osim za primjenu u nasadima masline, imaju širu primjenu u velikom broju kultura. ISABION® ima dozvolu za primjenu u integriranom i ekološkom uzgoju, a MEGAFOL® samo u integriranom sustavu uzgoja maslina.

ISABION® – biostimulator s najvišim sadržajem aminokiselina (62,5%)

Ovaj biostimulator se sastoji od prirodnih sastojaka s posebnim naglaskom na aminokiseline (neophodne za sintezu bjelančevina), organski ugljik i dušik.

ISABION® ima brojne prednosti:

  1. Pozitivno utječe na rast i razvoj maslina (može potaknuti rast lista, oplodnju i rast ploda).
  2. Povećava otpornost na stres od suše i ekstremnih temperatura
  3. Pomaže maslini nakon defolijacije u slučaju jakog napada paunova oka ili olovne bolesti.
  4. Poboljšava prinos i kvalitetu plodova (višekratna primjena može rezultirati boljim i krupnijim plodovima maslina).
  5. Ekološki je prihvatljiv jer je dobiven od prirodnih sastojaka i može se koristiti u ekološkom uzgoju maslina.

 

ISABION® se preporučuje primijeniti nekoliko puta tijekom vegetacije, samostalno ili u kombinaciji s ostalim sredstvima za zaštitu bilja. Ima svojstva okvašivača i nema karence. ISABION® se preporuča u dozi 20-30 ml /10 L vode ili 2,0-3,0 L/ha.

MEGAFOL  –  biostimulator novije generacije

MEGAFOL pruža brojne prednosti ako se primijeni preventivno ili kurativno:

  1. Stimulira i potiče obrambene mehanizme biljke u vrijeme stresa od suše, visokih temperatura i zacjeljuje rane nakon tuče.
  2. Sadrži biljci neophodne aminokiseline, betaine i vitamine u kritičnim fenofazama.
  3. Potiče fotosintezu, rast i razvoj masline te tako indirektno utječe na bolji prinos i kvalitetu.
  4. Lako se usvaja preko lista i prenosi u nove točke rasta, aktivirajući ključne metaboličke procese u biljci.

MEGAFOL se slično kao ISABION®, može primijeniti prije cvatnje i nekoliko puta nakon zametanja plodova do berbe.  Može se kombinirati sa svakom zaštitom od paunova oka, maslinine muhe, maslinina moljca ili svrdlaša. Najbolje rezultate daje ako se koristi 7 dana prije najavljenog stresa (suša i visoke temperature) ili odmah nakon stresa (tuča). Za obnavljanje lisne mase i novog porasta u maslinicima pogođenim paunovim okom ili olovnom bolesti, MEGAFOL je pokazao odlične rezultate u kombinaciji s folijarnim gnojivima. MEGAFOL se preporuča u dozi 20-30 ml /10L vode ili 2,0-3,0 L/ha.

Iako su ISABION® i MEGAFOL po svom sastavu različiti, njihova svojstava su veoma slična. Ne može se pogriješiti ako odaberete bilo koji od ova dva pripravka za čitavu vegetaciju ili ako ih koristite naizmjenično (jednom ISABION®, drugi puta MEGAFOL).

Syngenta | Hrvatska

 

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

 

Previous slide
Next slide