Iskopajte sadne jame i ostavite ih otvorene

Ako u proljeće mislite saditi masline, sad je krajnje vrijeme da se iskopaju sadne jame promjera 100 cm i dubine 60-80 cm. Prilikom kopanja sadnih jama, potrebno je odvojiti slojeve (horizonte) i to na način da se gornji sloj do dubine 20-25 cm stavi na lijevu stranu jame, srednji sloj od dubine 25 cm do 50 cm na desnu stranu, dok se najdublji sloj porahli i ostavi u jami, a zatim se doda gnojivo. Jame moraju ostati otvorene tijekom zime.

 

Iz novog broja Maslinara, br. 60.

Previous slide
Next slide