Izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu kako bi se uskladio sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republiku Hrvatsku 2023. – 2027.

U nastavku navodimo neke od najvažnijih izmjena.

Promjene u održavanju poljoprivrednih površina

U 2024. godini, minimalne aktivnosti održavanja u voćnjacima ograničene su samo na rezidbu, za razliku od prethodne godine kada su obuhvaćale sve potrebne agrotehničke i pomotehničke zahvate.

Datum prve košnje ili malčiranja na trajnim travnjacima pomaknut je s 15. srpnja na 15. rujna. Na pašnjacima i krškim pašnjacima, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke i moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna

Satelitski monitoring za osnovne poljoprivredne djelatnosti

Osnovne poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednim parcelama prate se automatski putem satelita, a korisnici ih moraju bilježiti putem AGRONETA. U slučajevima kada satelitska detekcija nije moguća, potrebno ih je bilježiti putem AgroGTF-a.

Obavezna evidencija praksi za klimu i okoliš

Poljoprivrednici su dužni evidentirati u AGRONETU poljoprivredne aktivnosti i prakse korisne za klimu i okoliš, uključujući dostavu geotagiranih fotografija kao dokaza provedbe.

Izmjene u proizvodno vezanim potporama

Uvedene su promjene u podintervencijama vezanim za krave u proizvodnji mlijeka (32.01.01.), krave dojilje (32.03.), voće (32.06.) i sjeme (32.09.), uključujući nove prihvatljive kulture i izmijenjene kriterije za prihvatljivost.

Uvođenje nove eko sheme

U odnosu na prethodno razdoblje, uvedena je nova eko shema, intervencija 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima. Cilj ove eko sheme je potaknuti poljoprivrednike na primjenu praksi kojima se čuvaju prirodni resursi poput tla, zraka ili vode.

IAKS mjere ruralnog razvoja

Uvedene su izmjene u IAKS mjerama ruralnog razvoja. Posebice se to odnosi na intervenciju 70.06. Plaćanje za dobrobit životinja gdje je došlo do izmjena težinskih razreda u svinjogojstvu te izmjene gustoće naseljenosti u peradarstvu.

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore

Prijedlog programa za 2024. godinu uključuje izmjene u mjeri potpore za uzgoj rasplodnih krmača gdje je smanjen minimalni broj krmača potreban za ostvarivanje potpore. Također, korisnici koji podnesu zahtjev za iznimno osjetljive sektore, isplate mogu očekivati tek nakon donošenja Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu.

Rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore je od 4. ožujka do 15. svibnja 2024. godine.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

 

 

 

 

Previous slide
Next slide