JEDNA KOLEKCIJA GENOFONDA

U RH danas postoji 60 sorti; sorte koje se uzgajaju pojedinačno, sorte koje još nisu prikupljene i još se prikupljaju, velik je broj introduciranih sorti, a postoji samo jedna kolekcija genofonda.

Previous
Next
Previous
Next