JESENSKO-ZIMSKA GNOJIDBA MASLINE

Maslina predstavlja važnu drvenastu kulturu u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj. Područje uzgoja masline vezano je uz primorski dio Hrvatske; od Istarskog poluotoka na sjeveru, do krajnjeg juga Dalmacije. Maslina se u Hrvatskoj uzgaja na 17.000 ha, sa oko 2.300.000 rodnih stabala. Ukupno se uzgojem maslina bavi 21.630 poljoprivrednih gospodarstava, od čega 4.384 maslinara ima nasade veličine 1-3 ha, dok je samo 573 maslinara sa nasadim većim od 3 ha. Maslina se uzgaja na vrlo različitim tlima, te gnojidba predstavlja važan čimbenik za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa ploda i ulja masline.

TEHNOLOGIJA JESENSKO-ZIMSKE GNOJIDBE MASLINE
U jesensko-zimskoj gnojidbi gnojiva se primjenjuju u:
 Gnojidbi u tlo
 Folijarnoj gnojidbi

Gnojidba u tlo je glavni način primjene gnojiva u jesensko-zimskoj gnojidbi. Iz vrlo jednostavnog razloga; cilj jesensko-zimske gnojidbe je stvaranje dovoljne zalihe hraniva za slijedeći vegetacijski ciklus masline. Ovisno o klimatskim uvjetima i veličini proizvodnih nasada masline, provodi se od završetka berbe te kroz cijeli jesensko-zimski period. Glavni način primjene je rasipanje po površini tla, te ukoliko postoje mogućnosti zaoravanje ili plitko unošenje u tlo. Na taj način se gnojiva u tlo puno brže aktiviranju, te se vežu na minerale gline ili organsku tvar u tlu. Kako tijekom jesensko-zimskog perioda često ima obilnih kiša, ne preporuča se ostavljanje gnojiva na površini tla, jer uslijed jakih oborina može doći do odnošenja gnojiva sa površine tla.

Problem je međutim na plitkim, kamenitim tlima, gdje nije moguće unošenje gnojiva u tlo, te često tijekom jesensko-zimskog perioda dolazi do ispiranja gnojiva uslijed jačih oborina.
Dobar učinak u jesenskoj gnojidbi ima i folijarna primjena mikroelemenata u maslinama nakon završetka berbe.

Iako se maslina bere značajno kasnije od vinove loze, temperature u primorskom dijelu Hrvatske su još uvijek povoljne, te se nakon berbe mogu primijeniti folijarna gnojiva na bazi mikroelemenata i bakrenog-glukonata.

IZBOR GNOJIVA ZA JESENSKO-ZIMSKU GNOJIDBU MASLINE
Za jesensko-zimsku gnojidbu masline u tlo na tržištu je dostupan veliki broj različitih gnojiva, od klasičnih mineralnih do novijih organsko-mineralnih gnojiva; tako da se pravilnim izborom mogu zadovoljiti potrebe za različite agroekološke uvjete uzgoja masline.

Mineralna gnojiva
U segmentu mineralnih gnojiva, dostupna su kompleksna mineralna gnojiva (različite NPK formulacije) koja se najčešće koriste. Osim kompleksnih, mogu se koristiti i jeftinija, miješana gnojiva te pojedinačna mineralna gnojiva.

Kod primjene mineralnih gnojiva naglasak u jesenskoj gnojidbi je na fosforu i kaliju, te je potrebno voditi računa o obliku kalija. Gnojiva na bazi kalij-sulfata su fiziološki kisela te se primjenjuju na neutralnim i karbonatnim tlima, dok su gnojiva na bazi kalij-klorida, fiziološki alkalna i primjenjuju se na kiselim tlima. Kako u velikom broju nasada maslina u tlu, osim fosfora i kalija, nedostaje i organske tvari (humusa) veliki broj maslinara primjenjuje organsko-mineralna gnojiva.

Organska gnojiva
Za jesensku primjenu organskih gnojiva, maslinarima su na raspolaganju nekoliko mogućnosti; stajski gnoj (različitog sastava i kvalitete), peletirani stajski gnoj (deklarirani sastav i kvaliteta), vermikompost (glisnjak) i tekuća organska gnojiva. Zbog ograničene dostupnosti stajskog gnoja, najčešći izbor su peletirana stajska gnojiva.

Na tržištu postoje različiti proizvođači, te je izbor peletiranih stajskih gnojiva velik. Za gnojdbu masline, trebalo bi birati peletirana gnojiva na bazi zrelog stajskog gnoja goveda i konja, koji su najbolje kvalitete.

Sa druge strane svakako treba izbjegavati peletirana gnojiva na bazi stajskog gnoja peradi i svinja, jer sadrže visoke količine nitratnog dušika. Prosječna doza primjene peletiranih organskih gnojiva je 1.000-1.500 kg/ha, ovisno o količini organske tvari (humusa) u tlu.

Organsko-mineralna gnojiva
Ovo je kategorija gnojiva koja se najviše preporuča za jesensko-zimsku gnojidbu maslina. Radi se o novim oblicima gnojiva, gdje se spajaju pozitivne strane iz dvije postojeće kategorije gnojiva; organska gnojiva kao izvor organske tvari i mineralna gnojiva kao izvor PK hraniva (fosfora i kalija).

Iako sadrže manje količine PK hraniva u odnosu na čista mineralna gnojiva učinak u gnojidbi je vrlo dobar. Kako su PK hraniva vezana na organsku komponentu, takva gnojiva nisu podložna ispiranju te je učinak gnojidbe znatno duži i nema gubitaka.

To je izrazito važno za trajne nasade, poput masline, gdje biljke imaju potrebu za hranivima kroz cijeli vegetacijski ciklus. Doze primjene ovise o koncentraciji PK hraniva, i prosječno se primjenjuju u količini od 600-800 kg/ha. Za maslinare koji su u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, postoje organsko-mineralna gnojiva koja posjeduju certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.

Organsko-mineralno gnojivo BIOPRIMUS NP 5:7:2 sa visokom količinom fosfora za ekološku jesensko-zimsku gnojidbu masline (proizvođač Agribios Italiana Srl., uvoznik i distributer Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko, Hrvatska)

Na tržištu je dostupan veliki broj različitih formulacija organsko-mineralnih gnojiva. Za jesensko-zimsku gnojidbu svakako treba birati formulacije koje sadrže više količine fosfora i kalija.

Gnojiva na bazi mikroelemenata
Gnojiva na bazi mikroelemenata uglavnom se primjenjuju folijarno, ali se isto tako mogu primijeniti kroz sustav fertirigacije ili miješanjem sa mineralnim ili organskim gnojivima.

Odluka o primjeni mikroelemenata treba se bazirati na rezultatima analize tla (pogotovo ako je neki od mikroelemenata u značajnom nedostatku) te na stanju nasada. Najčešće se primjenjuju mješavine mikroelemenata ili gnojiva koja sadrže samo pojedini mikroelement.

Za jesensku folijarnu primjenu nakon berbe preporuča se isključivo primjena mikroelemenata u helatnom obliku, jer se zbog promjene klimatskih uvjeta (niže temperature zraka, kraći dan, manji intenzitet fotosinteze) intenzitet usvajanja mikroelemenata preko lista značajno smanjuje.


Slika 2. Gnojivo COCKTAIL JADE na bazi mikroelemanata u helatnom EDTA obliku za jesensku folijarnu gnojidbu masline (proizvođač Tadecorp, Španjolska, uvoznik i distributer Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko, Hrvatska)

Ostali, jeftiniji oblici gnojiva poput mikroelemenata u obliku sulfata, vrlo se slabo usvajaju u takvim uvjetima te je njihova učinkovitost u jesenskoj folijarnoj gnojidbi vrlo slaba. Osim gnojiva koji sadrže samo jedno hranivo, za jesensku folijarnu gnojidbu dobar učinak su pokazala gnojiva koja sadrže više elemenata, jer se time uspješno rješava potreba masline za mikroelementima.

Poseban dio tehnologije primjene mikroelemenata je primjena gnojiva na bazi Cu-glukonata kod maslina. Radi se o posebno formuliranim gnojivima gdje je molekula bakra vezana na glukonsku ili heptaglukonsku kiselinu, te stoga imaju izraženi sistemični učinak, brzo ulaze u list i nemaju fitotoksični učinak na lisnu masu zbog niske temperature zraka i vlage. Izbor takvih gnojiva je vrlo limitiran na tržištu, zbog specifične proizvodnje takvih gnojiva.

Iako dio trgovaca na tržištu nudi gotove mješavine bakrenih gnojiva sa aminokiselinama, takva gnojiva nemaju učinak poput gnojiva na bazi Cu-glukonata (mala količina bakra u organskom kompleksu sa glukonskom kiselinom, neodgovarajući pH gnojiva i slično). Posebno važan efekt primjene gnojiva Copfort (na bazi bakrenog-glukonata) je povećanje otpornosti masline na bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina) i raka masline (uzročnik bakterija Pseudomonas savastanoi).

 

Slika 2. Gnojivo Copfort na bazi Cu-glukonata (6% Cu) za jesensku folijarnu gnojidbu maslina nakon berbe (proizvođač Altinco, Španjolska, uvoznik i distributer Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko, Hrvatska)

Zaključak
Jesensko-zimska gnojidba predstavlja važnu tehnološku mjeru u uzgoju masline, jer su vinova loza i maslina trajne drvenaste kulture, koje imaju visoke zahtjeve za hranivima u tlu tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja. Razvojem tehnologije proizvodnje gnojiva poljoprivrednicima su na raspolaganju različiti oblici i formulacije gnojiva (mineralna, organsko-mineralna, organska, gnojiva na bazi mikroelemenata). Važan preduvjet jesenske gnojidbe je i analiza tla, kojom će se utvrditi stanje plodnosti tla, i prema tome složiti kvalitetan plan jesenske gnojidbe vinove loze i masline

(Kokot Agro d.o.o.)
Uvoznik i distributer gnojiva Agribios Italiana, Tradecorp i Altinco za Hrvatsku:
Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko
Tel: 01/6271-543
e-mail: kokot-agro@kokot-agro.hr
WEB: www.kokot-agro.hr
WEB trgovina: www.agrotrgovina.hr

Previous
Next
Previous
Next