KAKO DO KVALITETNOG PLODA MASLINE

Suradnik Maslinara dr. sc. Marin Krapac opisao je sve faze rasta ploda masline, kao i što je sve potrebno maslini za rast i razvoj ploda.

Oplodnja je proces u kojem se spajanjem muške i ženske spolne stanice iz plodnice tučka razvija plod, odnosno sjemenka s klicom i usplođem. Sjemenku koja se kod masline nalazi unutar čvrste drvenaste koštice može se nazvati i „mozgom ploda“ jer se u sjemenci sintetiziraju svi važni biljni hormoni koji reguliraju rast i razvoj ploda.

Kod pojedinih sorti maslina i uslijed specifičnih vremenskih prilika izraženije je zametanje plodova bez oplodnje, a takvi plodovi se nazivaju partenokarpni plodovi ili urodice. Ovi plodovi nemaju razvijenu sjemenku, pa zaostaju u rastu i imaju karakterističan oblik. Plod masline je koštunica jer osim mesnatog dijela ploda sadrži i drvenastu košticu koja je najpouzdaniji dio ploda za morfološki opis sorata jer osim što sadrži 11 značajnih svojstava za razlikovanje sorata jest i pod najmanjim utjecajem okolišnih čimbenika. Rast ploda nakon oplodnje odvija se tako da najprije raste sjemenka i dio sjemene ovojnice koji u kasnijim fazama rasta odrveni, a nakon odrvenjavanja koštice se razvija mesnati dio u kojem se nalazi ono zbog čega je maslinarska proizvodnja važna grana poljoprivrede – maslinovo ulje. Grafički se ovaj rast može prikazati dvostrukom sigmoidnom krivuljom, jer se prvi intenzivniji porast odvija od oplodnje do početka odrvenjavanja koštice, dok tijekom odrvenjavanja koštice dolazi do zastoja, a nakon odrvenjavanja odvija se druga faza rasta ploda. Za praćenje fenofaza masline koriste se različite skale, a prema BBCH skali rast ploda obilježen je brojevima od 71 do 79. Kada su plodovi veličine oko 10 posto od konačne veličine ploda (otprilike veličina zrna papra) fenofazu rasta ploda obilježavamo brojkom 71, kada dosegnu oko 50 posto i kada koštica odrveni brojkom 75, a kada su veliki oko 90 posto od konačne veličine ploda brojkom 79. Prilikom opisivanja fenofaza važno je navesti koja je skala korištena.

Više u časopisu Maslinar broj 28, lipanj 2014.

Previous slide
Next slide