Kako do više maslina na maslini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stručni suradnik Maslinara dr. sc. Marin Krapac savjetuje kako maslinari mogu utjecati na rodnost masline

Dok se plodovi ne uberu te ekstra djevičansko maslinovo ulje na uskladišti, puno je koraka koji mogu krenuti u krivom smjeru i
utjecati na smanjenu rodnost stabla.

Izmjenična rodnost

Izmjenična rodnost masline je pojava kada visoka rodnost jedne godine rezultira smanjenim urodom u idućoj godini. Na alternirajuću rodnost utječu unutarnji (biljni hormoni, opskrbljenost asimilatima, hranivima i vodom) te vanjski (klimatske prilike i agrotehnički zahvati) čimbenici.

Maslina je biljna vrsta koja ima izraženu izmjeničnu rodnost, ali je ova karakteristika, osim prethodno navedenih čimbenika, uvjetovana i sortom. Kod sorata izraženije alternirajuće rodnosti moguće je agrotehničkim zahvatima, prvenstveno rezidbom, utjecati na smanjenje izmjenične rodnosti. Starenjem stabala učestalost pojave izmjenične rodnosti je izraženija, zbog čega je potrebno stara stabla
maslina obnoviti (regenerirati) kako bismo smanjili njezin negativan utjecaj i imali konstantan urod.

Diferencijacija (razvrstavanje) pupova masline odvija se krajem zime teukoliko tijekom zime stablo masline nije nakupilo dovoljnu sumu niskih temperatura može doći do smanjene diferencijacije cvatnih pupova, slabije cvatnje i smanjene rodnosti. Ova karakteristika je specifična za svaku sortu i sorte sjevernijih uzgojnih područja trebaju veću sumu niskih zimskih temperatura. O ovome je potrebno voditi
računa prilikom sadnje novih sorata u područja na kojima one prethodno nisu bile prisutne.

Sušenje cvjetova

Ako tijekom cvatnje vladaju visoke temperature te puše topli i suhi vjetar, može doći do sušenja cvjetova ili isušivanja njuške tučka. Ako na suhu njušku tučka padne peludno zrnce ne dolazi do njegovog klijanja i oplodnje, a bez oplodnje nema ni pravog ploda masline. Vjetar je vrlo važan čimbenik za oprašivanje i oplodnju masline jer je maslina anemofilna vrsta, odnosno u najvećoj se mjeri oprašuje vjetrom.

Zbog toga blagi povjetarac u fenofazi pune cvatnje povoljno utječe na oprašivanje i oplodnju.

Ulomak iz teksta objavljenog u 48.broju časopisa Maslinar.

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!