Kako donirati hranu i ostvariti porezne olakšice

Nastojeći unaprijediti sustav doniranja hrane, smanjiti otpad od hrane i očuvati okoliš Ministarstvo poljoprivrede izdalo je „Vodič o doniranju hrane“ (link na pdf na web-u) koji sadrži smjernice za postupanje i primjere iz prakse vezane uz propise o hrani, doniranju hrane te porezne olakšice. Vodič je namijenjen posrednicima u lancu doniranja hrane i donatorima hrane te svima koji žele doprinijeti sustavu. Doniranje isključivo sigurne hrane osnovno je polazište Ministarstva poljoprivrede, pa je u Vodiču posebna pažnja posvećena tumačenju odredbi propisa o hrani.

Obzirom na broj potrebitih građana s jedne strane te velikih količina viškova hrane s druge, koji ne nalaze put do krajnjih korisnika, aktivnosti Ministarstva poljoprivrede usmjerene su na sudioništvo u stvaranju nacionalne politike sprječavanja nastajanja otpada od hrane te unaprjeđenja sustava doniranja hrane, s dugoročnim ciljem povećanja količine viškova hrane za krajnje primatelje. Doniranjem viškova hrane koja je još uvijek sigurna i prikladna za konzumaciju, sprječavamo da ta hrana postane otpad, što je važno i kao ekološka mjera u očuvanju i zaštiti okoliša. Iz tog razloga, ove je godine Vlada Republike Hrvatske donijela Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine.

Paket mjera unaprjeđenja sustava doniranja hrane započet je u Ministarstvu poljoprivrede izradom IT sustava za doniranje hrane -„e doniranje“, kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane. Proces doniranja hrane olakšali smo novim pravilima o doniranju hrane uspostavljena Pravilnikom o doniranju hrane i hrane za životinje. Pozitivne promjene odnose se na mogućnost dobivanja poreznih olakšica za doniranu hranu do zadnjeg dana isteka roka trajanja hrane te omogućavanje doniranja hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i da posrednik u lancu doniranja hrane i krajnji primatelj prihvaćaju tu hranu. Također, administrativno smo rasteretili donatore i posrednike u lancu doniranja hrane. Isto tako, izradili smo i Studiju o izvedivosti banke hrane te pripremili optimalan model za njeno osnivanje, koji ćemo  dalje nadograđivati sa svim zainteresiranim stranama. Smjernice za ove mjere proizašle su iz rezultata istraživanja o doniranju hrane koje je Ministarstvo poljoprivrede provelo u suradnji s Prehrambeno – biotehnološkim fakultetom te donatorima i posrednicima u lancu doniranja hrane.

 

Radionice će se održati u četiri grada: u Osijeku 19. studenog 2019. – za donatore: ŽK Osijek, mala dvorana, Europske avenije 13, od 10 sati / za posrednike: GDCK Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6, od 16 sati;  u Zagrebu 26. studenog 2019.; u Rijeci 28. siječnja 2020. i u Splitu 4. veljače 2020. godine. 

Previous slide
Next slide