Kako minerali utječu na masline

Stručna suradnica Maslinara dr.sc. Jasminka Giacometti iznosi kako se mineralnom ishranom može podesiti nutritivni status maslinova ulja, ali i omogućiti biosinteza zaštitnih spojeva koje će smanjiti primjenu pesticida na maslini.

Intenzivni uzgoj bilja omogućava veće prinose i bolju kvalitetu ploda. To se dobiva provedbom neke od strategija, od genetičkog probira kultivara do različitih ekoloških uvjeta uzgoja. Međutim, intenzivni uzgoj bilja posljedično se povezuje sa osiromašenjem tla mineralima, posebice mikroelementima. Optimalnom primjenom mineralnih hraniva mogu se postići veći prinosi, ali i povećati prehrambene vrijednosti voća i povrća. To se naročito odnosi na njihov profil lipida, antioksidansa, šećera i proteina. Mineralna hraniva pripadaju abiotičkim elicitorima koji imaju važnu ulogu u intenzivnom uzgoju bilja.

Folijarna gnojidba
Pored osnovne gnojidbe putem tla, potreba za hranivima može se osigurati putem navodnjavanja, a kada to nije moguće, primjenjuje se folijarna gnojidba. Jedna od glavnih karakteristika ovog načina gnojidbe je brzo djelovanje na primarni metabolizam biljke putem lista. Hraniva apsorbirana putem lista kroz biljku se dalje prenose provodnim tkivom do ostalih biljnih organa. Hranidba putem lista je 3-4 puta brža od gnojidbe putem tla. Bitan čimbenik efikasne primjene gnojiva putem lista je dobro razvijena lisna masa. Kad se gnojivo primjenjuje folijarno, od ukupne količine hraniva biljka iskorištava više od 90% gnojiva, dok se svega 10% iskorištava pri primjeni putem tla. Omjeri i doze primjenjenih hraniva od posebnog su značaja.
U vrijeme intenzivne vegetacije, biljka ima povećane potrebe za makro i mikroelementima. Važno je naglasiti da se sadržaj i potrebe mikronutrijenata mijenjaju tijekom perioda vegetacije. Na početku vegetacije prisutna je najveća količina mikroelemenata koja se postupno smanjuje tijekom zrenja. I dok se primjeri folijarne gnojidbe mikronutrijentima, mogu pronaći na drugim kulturama, primjena mineralne ishrane folijarnom gnojidbom masline je još uvijek neistražena, iako na hrvatskom tržištu postoje sredstva za ovu vrstu primjene. Osim toga, neke istraživačke skupine dobile su oprečne rezultate. Razlozi mogu biti manjak studija na većem broju kultivara, različiti pedoklimatski uvjeti uzgoja te nedostatak baza podataka.

Fenolni profil
Gnojidba optimalnom smjesom hraniva koja sadrži mikroelemente može utjecati na fenolni profil biljaka. Akumulacija i translokacija mikronutrijenata (B, Fe, Zn, Cu, Mn), povezana s rastom i razvojem biljaka, utječe na promjene u sadržaju ukupnih polifenola u biljkama.
Učinak mineralne ishrane na razinu fenolnih spojeva u maslini ili pojedinačnih fenolnih spojeva u plodu masline postaje vrlo važan način kojim se može podesiti sadržaj i sastav bioaktivnih fenolnih spojeva i na taj način posljedično utjecati na razvoj patogena na biljci. Povećanje sadržaja fenolnih spojeva u lišću omogućava veću otpornost masline na različite štetnike. Pretpostavka je da će povećani sadržaj polifenola biti i u plodu, što će rezultirati većom kakvoćom konačnog proizvoda, maslinova ulja.
Jedna skupina istraživača primijenila je folijarnu gnojidbu na početku i nakon 10 dana od cvatnje kombinacijom B, Mg, S i Mn te se pri tome značajno smanjila količina ukupnih fenola u plodu masline. Druga skupina istraživača koristila je folijarnu primjenu smjese B i Zn (kombinacija cinkovog sulfata i borne kiselina) te su pokazali da primjena ove smjese mikroelemenata može povećati razinu fenolnih spojeva u plodu masline u semiaridnom području. Tretman smjese Zn i B utjecao je na povećanje omjera nezasićenih/zasićenih masnih kiselina u odnosu na netretirane biljke. Najviša razina oleinske kiseline (57,2%) i najniža razina palmitinske kiseline (15,19%) pronađena je u plodu sorte Coronaiki. Gnojidba masline dušikom pokazala je negativan utjecaj na razinu fenolnih spojeva u plodu i ulju masline.
Brotomax je komercijalni pripravak (Agrometodos, S.A., Španjolska) hranjive otopine (elicitor) sastavljen od smjese N, Cu, Zn i Mn, kojim se uspjelo povećati sadržaj fenolnih spojeva u maslini.

Iz časopisa Maslinar, br.35.

Previous slide
Next slide