Kako smanjiti utjecaj suše i pomoći maslini

U ljetnim mjesecima uz smanjenu količinu oborina prisutne su i visoke temperature tla i zraka, izraženija insolacija (dozračena sunčeva energija) te niska relativna vlažnost zraka. Sve ove vremenske prilike, ili za maslinare bolje rečeno neprilike, zadaju velike probleme u maslinarskoj proizvodnji. Dok u nekim slučajevima, primjerice smanjene količine oborina, možemo intervenirati konzervacijskim zahvatima u tlu, navodnjavanjem ili tretiranjem biljaka preparatima koji smanjuju utjecaj stresa na biljku, u drugim situacijama je prostor za provođenje učinkovitih agrotehničkih mjera dosta sužen.

Niska insolacija

Iako pojedini preparati koji se mogu naći na tržištu smanjuju negativan utjecaj stresa, to ne znači da njihova primjena može zamijeniti vodu koja je biljci potrebna za fiziološke procese. Ako nastupi period niske vlažnosti zraka i visoke insolacije, agrotehnički zahvati poput povećavanja vlažnosti zraka i zasjenjivanja se ne primjenjuju zbog njihovog upitnog pozitivnog djelovanja. Niska vlažnost zraka nepovoljno utječe na oplodnju jer u takvim uvjetima dolazi do sušenja njuške tučka i slabijeg klijanja peludnog zrnca kroz vrat tučka u plodnicu. S druge pak strane, visoka relativna vlažnost zraka povoljno utječe na rast i razvoj gljivičnih oboljenja npr. razvoj gljivice Spilocaeae oleagine koja je uzročnik bolesti paunovog oka.

Niska insolacija utječe na smanjenu fotosintezu i tvorbu šećera koji u kasnijim biokemijskim procesima daju ulje, a visoka utječe na pojavu ožegotina ili sušenja čitavih organa, npr. cvjetova. Na temelju dosadašnjih spoznaja i tehnoloških mogućnosti nije se pronašlo optimalno rješenje koje bi povećalo pozitivne i smanjilo negativne učinke vlažnosti zraka i insolacije. Posljednjih smo godina svjedoci značajnijih klimatskih promjena koje osjećamo u svakodnevnom životu, a stav klimatologa oko zbivanja u budućnosti nije jedinstven, no svi nam navještaju značajne promjene. Prevrtljive klimatske prilike zadaju velike probleme maslinarima jer svaki je ekstrem nepovoljan za poljoprivrednu proizvodnju.

Previous slide
Next slide