KALENDAR RADOVA U SIJEČNJU

SADNJA

Planirate li sadnju ili nadosadnju novih maslina sada je vrijeme da se raspitate, naručite i nabavite sadnice. Prihvatljivi sortiment iz godine u godinu je sve veći i dostupniji, pored tradicionalnih autohtonih sadnica, sada su vam dostupne i introducirane strane sorte, one koje su se već udomaćile, ali i one koje u zadnje vrijeme mladi poduzetni maslinari donose iz stranih maslinarskih zemalja.

Često se pitate koliko ćete stabala posaditi na određenom prostoru. Prije dvadesetak godina na otocima i na krškom terenu sadilo se osamdesetak stabala na hektar, kasnije se sadilo i preko sto stabala, a danas se sadi i preko 200 stabala na 10.000 kvadratnih metara, odnosno oko 50 metara kvadratnih po stablu (7×7 metara). Ako je bonitet tla bogat i ako imate mogućnost navodnjavanja, tada možete posaditi i veći broj stabala.

GNOJIDBA

Ako osnovnu gnojidbu niste obavili tijekom prethodnih mjeseci, to se možete učiniti u siječnju. Oni koji namjeravaju podizati mlade maslinike na dubokim i propusnim tlima mogu obaviti meliorativnu gnojidbu. Ako sadite mlade masline u sadne jame na terenima gdje nije moguća strojna obrada tla, sada možete pognojiti sa 1,5 kilogramom NPK 10-30-20, tako da se navedena količina izmiješa sa zemljom, stavi u jamu i jama se zatrpa zemljom sve do sadnje.

Ulomak iz novog broja časopisa Maslinar br. 79

NARUČI OVDJE!

Previous slide
Next slide