Kalendar radova u srpnju

Voda za mlade masline

Ako nema sustava za navodnjavanje, tijekom mjeseca srpnja masline bi obavezno trebalo zalijevati. Tek posađene masline valja zaliti sa tri puta po 20 litara, petogodišnje masline sa dva puta po 50 litara, a masline stare dvadeset i više godina sa dva puta po 300 litara vode.

Ulovite muhe

Početkom srpnja počinje praćenje leta maslinove muhe. Ovaj štetnik ima veliku potrebu za bjelančevinama, stoga se to iskorištava za praćenje leta putem muholovki u kojima se upotrebljavaju otopine amonijskih soli, odnosno hidrolizirane bjelančevine. Poznata je osjetljivost muhe prema žutoj boji, te je na temelju toga napravljena žuta muholovka, premazana posebnim ljepilom.

Tekuća gnojiva za plodiće

Početkom srpnja u plodu masline okoštava sjemenka te biljka ima pojačane potrebe priljeva hranjiva u sjemenku. Kako plod masline ima u to vrijeme mogućnost stvaranja organske tvari iz anorganskih koje pritječu iz lista ili preko pokožice ploda prskanjem tekućim mineralnim gnojivima, on se može pravilno razvijati ako hranjiva kontinuirano dolaze.

SAVJET MJESECA

Ako se pripremamo za sadnju mladih maslina, sada je vrijeme da iskopamo rupe i tako iskopane prepustimo ih suncu i vjetru.

45

stupnjeva mora biti kosina bočnih stranica kod kopanja akumulacije za navodnjavanje

UKLANJANJE IZDANAKA

U srpnju obavezno treba ukloniti izdanke, vodopije, odnosno mulce sa stabala maslina, bilo da se radi o onima s korijena, debla ili grana.

Uklanjanje korova

U ovome nam mjesecu korovi nanose uistinu golemu štetu, jer kradu prijeko potrebnu vlagu iz tla. Osim čupanja korova, dobar je način nastiranjem tla suhim lišćem, suhom travom, kominom od masline, granjem ili sitnim kamenjem.

Za ekološke maslinare

Prehrana i zaštita maslina vrši se razrijeđenom otopinom koprive.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

 

 

Previous slide
Next slide