KENDAL TE za zaštitu ekoloških maslinika od paunovog oka

Dalmatinski i istarski maslinici sve češće trpe štete od paunovog oka, bolesti koja posebno pogađa slabije otporne sorte maslina. U godinama sa velikim količinama oborina u proljeće i jesen štete u maslinicima su velike, gubi se lisna masa i stablima značajno pada potencijal roda za slijedeće sezone.

Posebno su osjetljive sorte Oblica, Levantinka Dužica, Buža i Drobnica, pa se preporuča da se u maslinicima u kojima prevladavaju ove sorte provode pojačane mjere zaštite.

Kišne jeseni i blage zime posebno povećavaju opasnost od zaraze, budući da bolest ima dug period povoljnih uvjeta za razvoj u masliniku. U ekološkom maslinarstvu, bakar je jedna od rijetkih djelatnih tvari koje su dozvoljene za primjenu protiv paunovog oka i raka masline. Osim standardnih fungicida za suzbijanje ovih bolesti (NEORAM WG), postoje i pripravci koji sadrže i vrlo vrijedna hranjiva i vitaminske komponente, kojima se podiže otpornost masline na zarazu.

KENDAL TE predstavlja kombinaciju bakrenog fungicida, biljnih hranjiva i vitaminskih komponenti koji sistemično i kontaktno djeluju protiv zaraze paunovim okom.

KENDAL TE ima dozvolu za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Zbog poboljšanih svojstava naročito se koristi u zaštiti kvalitetnih sorata vinove loze, a posebno je važna njegova primjena u maslinarstvu protiv paunovog oka i raka masline. Posebnost ovog pripravka je u njegovu sastavu, koji osim kvalitetne zaštite maslinika, osigurava i vrhunsku prihranu hranjivima koja djeluju na otpornost stabla i bolje zametanje plodova u slijedećoj sezoni.

KENDAL TE može se koristiti u jesenskim tretmanima maslinika nakon berbe, zaštiti nakon rezidbe i tretmanima sve do početka cvatnje.
U kontroli paunovog oka posebno su važni glutation, saponini i vitaminske komponente u sastavu KENDALA TE. Zbog toga KENDAL TE ima sistemično djelovanje i osigurava potpunu zaštitu maslinika u kritičnim periodima proljetnih i jesenskih kiša.
U maslinicima se KENDAL TE koristi u koncentraciji 0,3%, odnosno 300 ml na 100 litara vode.

Igor Gomezelj, dipl.ing.agr.MBA
AgroChem MAKS d.o.o.

Previous slide
Next slide