Struka savjetuje koliko često treba rezati masline

Suradnik Maslinara dr.sc. Marin Krapac iznosi najnovija znanstvena otkrića o učestalosti rezanja maslina te učinkovitosti dvogodišnje ili trogodišnje rezidbe

Kada govorimo o rezidbi maslina kao agrotehničkom zahvatu kojim reguliramo rast i rodnost, bitno je razlikovati rezidbu u suho, koja se provodi krajem zime ili početkom proljeća kada prestane opasnost od niskih temperatura, te rezidbu u zeleno, koja se provodi u proljetno-ljetnom periodu.

Rezidba u zeleno služi uklanjanju vodopija (vertikalnih izboja koji crpe vodu i hraniva), izbojaka iz panja, oštećenih i zaraženih grana te korekciji zahvata koje smo proveli tijekom rezidbe u suho.

Veliki troškovi

Da bismo kvalitetno orezali stablo potrebno je poznavati osnove fiziologije biljke, odnosno rasta i rodnosti koje su opisane u znanstvenoj i stručnoj literaturi, ali vlastite spoznaje i iskustvo su najveće bogatstvo koje možemo steći kroz višegodišnju praksu.

U ukupnim godišnjim troškovima maslinarske proizvodnje, ako rezidbu provodimo svake godine, 20-30 posto otpada na rezidbu. Ovaj udio troškova ovisi o načinu rezidbe, uzgojnom obliku, starosti stabla i bujnosti sorte, ali se ne smanjuje ispod 17 posto.

S obzirom da je rezidba zahvat koji iziskuje značajna materijalna sredstva, te je za nju potrebno znanje i iskustvo osobe koja ju provodi, znanstvena aktivnost je usmjerena na istraživanja primjene periodične rezidbe (svake dvije, tri ili četiri godine), razvoj novih uzgojnih oblika, primjenu rezidbe ovisno o bujnosti sorte te razvoj novih tehnologija mehanizirane rezidbe.

Iako su troškovi rezidbe ako se rezidba provodi svake druge ili treće godine niži u odnosu na rezidbu stabala svake godine i iznose oko 7 posto ukupnih troškova proizvodnje, ovakav način utječe na slabiju fotosinetsku aktivnost u krošnji te time manju masu plodova i slabiju sintezu ulja u neorezanim stablima, no rezultati nekih znanstvenih istraživanja navode da nema značajnijih razlika u prinosima plodova i udjelu ulja među stablima koja su orezivana svake ili svake druge godine.

S tehničke strane dvogodišnja ili trogodišnja rezidba zbog gustoće krošnje otežava i produljuje berbu plodova ako se berba provodi ručno, dok kod mehanizirane berbe tresačima ovo ne predstavlja problem. Donošenje odluke o učestalosti rezidbe treba se temeljiti na čimbenicima poput brzine rasta izbojaka, opterećenja prirodom, uzgojnog oblika, gustoće nasada, plodnosti tla i klime.

Ako je rast aktivnih izbojaka dobar te stanje opskrbljenosti tla vodom i hranivima zadovoljavajuće, rezultati rezidbe svake druge godine bit će bolji u odnosu na uvjete gdje ovi čimbenici nisu odgovarajući.

Ulomak iz teksta objavljenog u 38. broju časopisa Maslinar.

Časopis možete naručite putem linka Maslinar br. 38

Previous slide
Next slide