Kombinacija dušika i sumpora

Novija istraživanja su pokazala da se korištenjem kombinacije dušika i sumpora postiže veći randman ulja i veći sadržaj polifenola.

Previous
Next
Previous
Next