Kontakt

maslinar@kronomedia.hr

pretplata@kronomedia.hr

Kronomedia d.o.o.
Kneza Višeslava 5
21000 Split
Hrvatska

Glavna urednica: Mila Bulimbašić

Marketing i prodaja: Ratka Mihaljević
e-mail: ratka.mihaljevic@kronomedia.hr
tel.: +385 21 315 440; +385 21 315 440
faks: +385 21 315 441