Kopanje sadnih jama

U drugoj polovici kolovoza valja pripremiti teren za sadnju novih maslina. Sadnu jamu treba iskopati na dubini od 60 do 80 cm, a preporučuje se da im i širina bude tolika.

Teren bi trebao ostati ovako pripremljen do kraja zime, kada je pravo vrijeme za sadnju.

 

Iz časopisa Maslinar dvobroj 58/59, lipanj/kolovoz 2019.

Previous slide
Next slide