KRITIČNO UGROŽENE SORTE

Kritično ugrožene sorte su česvinka, kalamota, slivnjača, sitnjaka, dubravka, velika lastovka, kosmača, dužica i divljaka, a nestala sorta je brindičanka.

Previous
Next
Previous
Next