Listovi fotosintezom hrane maslinu

List je osnovni vegetativni dio masline. Listovi su nasuprotno raspoređeni, duguljastog i sliptičnog oblika s kratkom peteljkom, a imaju zadatak da fotosintezom asimiliraju, dislimiliraju i transpiriraju. Na stablu ostaju dvije do tri godine. Gornja strana lista je tamnozelene do svijetlozelene boje, glatka na površini, dok je donja strana lista srebrnosiva i kožasta, što štiti maslinu od suše.

 

Iz knjige Ekološki uzgoj maslina

Previous
Next
Previous
Next