Ljepilom za miševe i sumpor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Početkom lipnja, nekad i ranije javlja se u masliniku pipa skorovača i ostaje sve do jeseni. Često su vidljive posebno na mladim vršnim listovima grizotine različitog oblika, izgriženo nazubljeno lišće. Zaštita mladih stabala od skorovače najbolja je stavljanjem ljepljivih traka oko mladog debla, a mogu se koristiti i razna ljepila za miševe, te posipati sumpor oko debla. Time se sprječava uspinjanje skorovače u krošnju i na mlade listove. Nepokošena trava može biti izvrstan put skorovači prema krošnji, ako se donje grane diraju s travom, i na taj način dospiju u krošnju, bez obzira što je deblo zaštićeno.

 

Iz časopisa Maslinar broj 57, travanj 2019.

Previous
Next
Previous
Next