LJEPLJIVI OMAN UNIŠTAVA MUHU

Biljka ljepljivi oman domaćin je kukca Myopites stylata kojeg parazitira Eupelmus urozonus koji je parazit maslinine muhe, stoga više ljepljivog omana – manje maslinine muhe, piše dr.sc. Marin Krapac

Pod pojmom bioraznolikosti podrazumijeva se sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava. Što to konkretno znači u masliniku i kako intenzivna poljoprivredna proizvodnja utječe na smanjenje raznolikosti unutar ekosustava? Ako bi stablo masline raslo i donosilo plodove bez utjecaja čovjeka, ekosustav bi imao prirodne oscilacije te bi se u njemu ravnoteža stalno remetila i ponovno uspostavljala. Populacije živih organizama koji se nalaze u ekološkom sustavu maslinika (flore i faune) bile bi proporcionalne, odnosno viša populacija štetnika rezultirala bi porastom populacije njihovih prirodnih neprijatelja. No, tu se pojavljuje čovjek koji svojom intervencijom utječe na mijenjanje ovog prirodnog ciklusa te iz maslinika ubire plodove, a primjenom sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva narušava ravnotežu u okolišu. Biološka ravnoteža unutar ekosustava maslinika može se prikazati na konkretnom primjeru krčenja šume i sadnje maslina te odnosu zrikavaca i crnih udovica. Krčenjem šume i sadnjom maslinika na krčevini zrikavci koji su obitavali i hranili se u šumi počeli su se hraniti listovima mladih maslina te tako činili značajnu štetu na stablima.

U povoljnim ekološkim uvjetima razvila se veća populacija zrikavaca, no ekološki uvjeti utjecali su i na razvoj predatora zrikavaca, pauka crne udovice. Kako je populacija zrikavaca rasla, rasla je i populacija crne udovice koja je imala dovoljno hrane za svoj rast i razvoj, no ishranom je crna udovica utjecala na smanjenje populacije zrikavaca, a ono je zbog nedostatka hrane pak utjecalo na smanjenje populacije crnih udovica. Tako u prirodnim uvjetima, na konkretnom primjeru odnosa zrikavaca i crnih udovica, funkcionira ravnoteža ekosustava. Više je biljnih vrsta u masliniku koje mogu biti domaćini prirodnih neprijatelja štetnika masline i na taj način direktno ili indirektno sudjelovati u smanjenju populacije štetnika.

Više u časopisu Maslinar broj 55.

Previous slide
Next slide