Mediteranskom prehranom do boljeg sna

Početkom 2021. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima se provodilo istraživanje na uzorku od 503 studenta o utjecaju prehrane na kvalitetu sna. Rezultati istraživanja su pokazali da mediteranska prehrana značajno pogoduje ukupnoj kvaliteti sna. S obzirom da studenti čine skupinu s najvećim rizikom od poremećaja spavanja, upravo oni su bili odabrani za uzorak istraživanja. Nakon pet mjeseci praćenja kvalitete sna studenata, istraživači su došli do zaključka kako je mediteranska prehrana doprinijela boljoj subjektivnoj kvaliteti sna i manjoj latenciji spavanja (vremenu potrebnom da se utone u dubok san), poremećaju spavanja te dnevnoj disfunkciji.

Iz novog broja časopisa Maslinar

NARUČITE ČASOPIS

Previous slide
Next slide