Mediteranskom prehranom do boljeg sna

Početkom 2021. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima se provodilo istraživanje na uzorku od 503 studenta o utjecaju prehrane na kvalitetu sna. Rezultati istraživanja su pokazali da mediteranska prehrana značajno pogoduje ukupnoj kvaliteti sna.

Dosadašnja istraživanja dokazuju povezanost između loše kvalitete sna i povećanog rizika od pretilosti, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. S obzirom da studenti čine skupinu s najvećim rizikom od poremećaja spavanja, upravo oni su bili odabrani za uzorak istraživanja. Nakon 5 mjeseci praćenja kvalitete sna studenata, istraživači su došli do zaključka kako je mediteranska prehrana doprinijela boljoj subjektivnoj kvaliteti sna i manjoj latenciji spavanja (vremenu potrebnom da se utone u dubok san), poremećaju spavanja te dnevnoj disfunkciji.

Još jedan bitan faktor koji se uzeo u obzir tijekom istraživanja je kronotip studenata, odnosno unutarnji cirkadijalni ritam pojedinca koji određuje jeste li „jutarnja“ ili „noćna“ osoba. Otkriveno je da studenti koji se s lakoćom rano ustaju, imaju šest puta veću vjerojatnost da će biti srednje ili visoko privrženi mediteranskoj prehrani od druga dva kronotipa. Nadalje, 30 posto studenata s jutarnjim kronotipom, a manje od 11 posto studenata s večernjim kronotipom izjavilo je da ima visoku kvalitetu sna.

Piše: K.K.

Za više informacija o maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide