Moljac u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije bilježi let 2. generacije maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti , zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus, Demetrina 25 EC),

Dimetoata *(trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

*Pripravcima na osnovu dimetoata je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena zaliha u polju s krajnjim datumom 30.06.2020.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP).

Također, preporučamo započeti s redovitim tjednim pregledima maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (uglavnom kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Pripravku Rogor 40 (na osnovi dimetoata*) istekla je registracija te je krajnji rok za primjenu u polju 30.06.2020.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetničke pakete.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

(Savjetodavna služba)

Previous slide
Next slide