Muha i dalje napada

Tijekom rujna maslinu napada treća, ujedno i posljednja generacija maslinove muhe koja, nažalost, nije ništa manje štetna od prethodne dvije. Zrela ličinka maslinove muhe prilikom napuštanja ploda pada na tlo i u njemu se kukulji na dubini oko tri centimetra što traje desetak dana. Osim toga, i treća generacija ženke maslinovog moljca nese jaja na listove maslina i na taj način gusjenice uništavaju listove. Iako je dozvoljena zaštita masline od štetnika određenim kemijskim preparatima, treba strogo voditi računa o karenci.

 

Iz časopisa Maslinar, dvobroja 58/59.

Previous slide
Next slide