Na ove štetnike i bolesti sada valja pripaziti

Razdoblje pred nama je razdoblje intenzivnog rasta masline, ali i pojave mnogih štetnika i bolesti, pa tako u ovome broju donosimo kratak pregled proljetnih bolesti i štetnika masline

Lovkama pratiti maslinova moljca

Maslinov moljac prati se postavljanjem tzv. delta lovki s feromonom u krošnju stabla. Lovke se postavljaju krajem travnja ili početkom svibnja, dakle prije nego nastupi cvatnja maslina kako bismo registrirali prvu – antofagnu generaciju. Kako maslinov moljac ima tri generacije (tu su još druga – karpofagna generacija koja napada plod i treća – filofagna generacija koja napada list), lovke se drže sve do berbe te se i feromonska ampula redovito mijenja jednom mjesečno. Svjedoci smo posljednjih godina da je nedovoljno dobro suzbijena prva generacija moljca znala prouzrokovati to da je velike štete nanijela druga generacija moljca u vidu opadanja plodova krajem kolovoza i početkom rujna.

Lovke je potrebno pregledavati dva do tri puta tjedno, te kada se registrira kritični broj od 5 moljaca/lovki po danu, može se pristupiti suzbijanju. Ovo su podaci IOC-a, međutim, pozornost treba obratiti na preporuke instituta i Savjetodavne službe jer kritični brojevi za Hrvatsku i nisu u dovoljnoj mjeri određeni. Kako bismo provodili zaštitu na ekološki prihvatljiv način, preporuka je koristiti insekticide na Bt osnovi koji su neznatno opasna sredstva.

Međutim, ove insekticide neophodno je primijeniti nešto ranije u odnosu na kontaktne, najbolje kada je 10–20 posto cvjetova otvoreno. Ovo se izvrsno kombinira i s folijarnom prihranom kada je maslini potrebno dodati i gnojivo na bazi B (bor) radi bolje oplodnje.

Djelotvorna su i registrirana i sredstva na bazi dimetoata i deltametrina, iako ekološki ne potpuno prihvatljiva, osobito deltametrin.

Protiv raka dezinfekcijom i bakrom

Novija bakterijska bolest, koja se osobito širi za vlažnijeg i hladnijeg vremena i to na mjestu reza ili oštećenja.

Prvenstveno je potrebno grane sa simptomima odrezati, po potrebi i iskrčiti cijela stabla, iznijeti iz maslinika i spaliti. Alat se obvezatno mora dezinficirati jačom otopinom bakrenog sredstva, benzojevom kiselinom ili alkoholom. Jedina sredstva koja su na raspolaganju a donekle djeluju na suzbijanje bakterijskih bolesti, odnosno bolje reći drže ih pod kontrolom, su bakrena sredstva.

Paunovo oko u kotlinama i na osjetljivim sortama

Ova bolest već je stari znanac u našim maslinicima. Sada se vide greške u sadnji nekih maslinika u smislu izbora lokacije i sorti, pa je tako vidljivo da su maslinici u kotlinama, gdje nema strujanja zraka, na tlima koja su hladnija i vlažnija, osobito napadnuti paunovim okom i nikako je se ne mogu riješiti. Ako su na takvim položajima sađene i osjetljivije sorte (oblica, levantinka, drobnica, ascolana tenera), problem je još veći. Nema druge nego stabla dobro rezidbom prorijediti i prozračiti. Krošnju podignuti od tla da se omogući strujanje i u donjoj zoni koja je najviše napadnuta.

Iza rezidbe veće rane premazati voćarskim voskom, a alat dezinficirati. Krošnje dobro oprskati sredstvima na bazi bakra, i prema potrebi kroz travanj i do cvatnje jednim od fungicida koji su u novije vrijeme registrirani za suzbijanje paunovog oka (na bazi tebukonazola + trifloksistrobina, krezoksim metila i difenkonazola). Po potrebi će i kasnije trebati uključiti prskanja s obzirom na vremenske prilike, iako, ako krajem proljeća i u ljeto nastupi nešto suši period s višim temperaturama, tada se bolest više ne bi trebala širiti.

Jasminov moljac u mlađim maslinicima

Ovaj štetnik probleme može izazvati u mlađim maslinicima koji se tek formiraju jer izgrizanje vršnog lišća remeti formiranje željenog uzgojnog oblika i rast stabla. Osobite probleme može izazvati u rasadnicima i na stablima koja su precijepljena jer može potpuno izgristi plemku. Također se prati zasebnim feromonskim delta lovkama, iako se suzbija praktički istim sredstvima kao i maslinov moljac.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide