Zašto nakon berbe treba očistiti maslinike

Dr. sc. Kristijan Franin piše kako se preporuča sakupljanje i uništavanje otpalih plodova, napadnutih muhom, pogotovo ako se radi o manjim površinama, te izoliranim maslinicima.

Berba je vjerojatno jedan od najradosnijih trenutaka svakog proizvođača, pogotovo ukoliko je godina bila dobra. Međutim, berba zapravo nije samo i isključivo puko sabiranje plodova. Berba je susret, uživanje u lijepom vremenu, prirodi, zajednička marenda i još puno toga. Ona zapravo zatvara jedan ciklus, ali istovremeno priprema maslinik za iduću vegetacijsku sezonu. Kao što često nakon ljeta obavljamo čišćenje i uređivanje naših stambenih prostora, tako nakon berbe treba urediti i očistiti maslinike.

Čišćenje maslinika

Pod pojmom čišćenje podrazumijevamo odstranjivanje svih suvišnih, oštećenih dijelova krošnje, ali i otpalih listova i plodova, kao i svega onog što se ne uklapa u pojam dobre voćarske prakse. Ovaj zahvat ima veliku važnost u kontekstu zaštite bilja jer se njime može spriječiti ili smanjiti razvoj brojnih bolesti i napad nekih štetnika. Tako npr. odstranjivanjem starih, suhih i oštećenih grana možemo kontrolirati razvoj štitastih ušiju. Većina vrsta uglavnom prezimljava u stadiju ličinke na granama masline, pa odstranjivanjem istih možemo smanjiti njihovu populaciju. Potkornjaci (smeđi i crni maslinin potkornjak) također prezimljavaju unutar grančica i debljih grana pa se njihovim odstranjivanjem može reducirati brojnost prezimljujućih oblika ovih kukaca. Mehaničkim mjerama zaštite smanjujemo i napad granotoča (Zeuzera pyrina). Simptomi napada ovog štetnika očituju se sušenjem grana, a ukoliko se radi o mladoj maslini napad često može rezultirati propadanjem čitavog stabla. Ličinke se ubušuju u grančice i tanje grane, a zatim u deblje grane gdje prezimljavaju. Napadnuta mjesta su dobro uočljiva po piljevini, ali i izmetu koje gusjenice izbacuju kroz otvore na granama.

Jedan od štetnika masline koji odlaže jaja na jednogodišnje ili dvogodišnje grančice je Mušica kore masline (Resseliella oleisuga). Ovaj štetnik se najčešće razvija na granama koje su oštećene berbom, rezidbom, tučom ili vjetrom. Stoga je ukoliko prilikom berbe dođe do lomljenja ili kidanja grana potrebno obvezno sanirati nastala oštećenja. Odstranjivanjem dijela krošnje na kojem se je razvila čađavica smanjujemo mogućnost daljnjeg širenja te gljive. Oštećena mjesta na stablu su često ulazna vrata za različite patogene mikroorganizme, među kojima je svakako najznačajniji uzročnik raka masline (Pseudomonas savastanoi).

Uništiti zaražene grane

Ukoliko je u masliniku došlo do pojave bolesti koja uzrokuje začepljenje provodnih snopova, čiji simptomi su jasno uočljivi, a manifestiraju se sušenjem grančica koje izgledaju kao zapaljene, trebalo bi ih odstraniti s krošnje. Međutim, nije dovoljno samo odrezati zaražene grane nego ih treba i ukloniti iz maslinika, odnosno usitniti ili zapaliti jer time uništavamo organizme koji se u njima nalaze. Naime, biljni materijal koji ostaje u masliniku i dalje predstavlja trajni izvor zaraze. Obično neki maslinari ostavljaju jedan dio površine na koji odlažu otpadni materijal, grane nakon rezidbe, različitu ambalažu, kartone itd. Na takvim prostorima se također često zadržavaju različiti nametnici kao što su pipe, stoga bi takva zapuštena područja trebalo održavati čistima. Za vrijeme, odnosno nakon berbe dio plodova otpadne sa stabla i ostane tijekom zime u podnožju krošnje. Takvi plodovi također mogu biti izvor zaraze. Maslinina muha u našim uvjetima prezimljava kao ličinka u otpalim plodovima, odnosno kukuljica u plodu ali i u tlu. Stoga neki autori preporučaju sakupljanje i uništavanje otpalih plodova, pogotovo ako se radi o manjim površinama, te izoliranim maslinicima. Naime, tim postupkom možemo smanjiti populaciju prezimljujućih oblika ove muhe. Osim muhe i ličinke svrdlaša mogu jedno vrijeme opstati u otpalim plodovima, pa sakupljanjem istih smanjujemo i njihov razvoj. Jedna od mjera održavanja higijene nasada je i obrada tla, jer se tim zahvatom može smanjiti pojava određenih nametnika sljedeće sezone. Jesenskom obradom unosimo dublje u tlo kukuljice maslinine muhe, svrdlaša i ostalih pipa.

Ulomak iz časopisa Maslinar br. 54

NARUČI OVDJE!

Previous slide
Next slide