Nakon berbe pazite na paunovo oko

PROMIJENITE NAVIKE U SUZBIJANJU PAUNOVOG OKA I SPRIJEČITE OPADANJE LISTA I LOŠE PRINOSE.

Bolest paunovo oko napada, isključivo maslinu kao kulturu. U Hrvatskoj je prisutna u svim područjima uzgoja masline i u posljednjih nekoliko godina uzrokuje sve značajnije štete. Na nekim lokacijama u Dalmaciji upravo je paunovo oko uzrok loše kondicije stabla i slabog uroda.

Uvjeti za razvoj paunovog oka u nekim maslinicima povoljni su gotovo čitavu godinu, pa na takvim lokacijama treba prilagoditi zaštitu i prihranu maslina i paziti na klimatske uvjete.

U periodu vegetacije i razvoja ploda maslina, naročito od rujna do berbe AGROCHEM već nekoliko godina koristi MEGAFOL, biostimulator biljnog porijekla koji značajno podiže otpornost masline na paunovo oko. MEGAFOL nema karence i idealan je za amatersku uporabu. Primjena biostimulatora jača otpornost masline na bolesti i povećava prinos ploda, ali i randman ulja. Stabla koja su tretirana MEGAFOLom brže se oporavljaju od šteta uzrokovanih paunovim okom i vraćaju zdravu lisnu masu, te bolje zameću cvjetne pupove.

U jesenskom periodu, a naročito prije i nakon berbe povoljni su uvjeti za razvoj i širenje paunovog oka. U tom periodu obično se javljaju obilnije oborine, a temperatura je izuzetno povoljna za napredovanje bolesti U slučaju jake jesenske, a potom i proljetne zaraze lišće masovno opada u proljeće, što utječe na rodnost masline u toj godini.

Tretiranjem maslinika u rujnu i listopadu, prije kiše, višegodišnjom praksom je ispitano korištenje bakrenog pripravka Neoram WG, koji u Hrvatskoj po registraciji ima karencu od samo 15 dana za uporabu u maslinarstvu.

NEORAM je pokazao vrhunsko djelovanje u zaustavljanju zaraze paunovim okom u maslinicima, a za potpuno djelovanje potrebno je u sezoni i ponoviti tretman, ukoliko su količine oborina značajne. Neoram ima dugotrajno djelovanje nakon prskanja, dobro pokriva list masline i kiša ga ispire teže nego neke do sada korištene bakrene pripravke. Važno je napomenuti da NEORAM WG ima dozvolu za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Stručnjaci Instituta za jadranske kulture su ispitivali moguće ostatke bakra u ulju dobivenog preradom maslina, koje su višekratno tretirane bakrenim fungicidom Neoram WG prije berbe.

Rezultati su pokazali da čak i nakon tri jesenska tretiranja Neoramom WG, nema nedozvoljenih ostataka bakra u ulju, što potvrđuje službenu karencu u Hrvatskoj i EU.

Neoram je u prošle dvije godine postao najprodavaniji bakreni fungicid u Hrvatskoj, a u nekim kulturama (npr. šećerna repa), gotovo je jedini bakreni fungicid koji se koristi u tehnologiji zbog dugotrajnog djelovanja, povoljne cijene i kratke karence.

AGROCHEM MAKS maslinarima nudi cjelovitu tehnologiju suzbijanja paunovog oka, koja uključuje suvremeni bakreni fungicid  NEORAM, te specijalna gnojiva MEGAFOL i KENDAL TE. Korištenjem ove tehnologije dokazali smo da i u najtežim godinama držimo paunovo oko pod kontrolom, čak i na najosjetljivijim sortama maslina.

 

Iz novog broja Maslinara, br. 60.

Previous
Next
Previous
Next