NAPAD MUHE

Brojnost maslinove muhe uvjetovana je višom relativnom vlagom zraka i nižom temperaturom unutar krošnje neorezanih stabala.

Previous
Next
Previous
Next