NAPAD MUHE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Brojnost maslinove muhe uvjetovana je višom relativnom vlagom zraka i nižom temperaturom unutar krošnje neorezanih stabala.

Previous
Next
Previous
Next