Natječaj za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Objavljen je peti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 10 milijuna kuna. Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi te potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu, ali i očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, a rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je bio do 31. ožujka 2022. godine, dok je rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu do 15. prosinca 2022. godine.

Previous
Next
Previous
Next