Novi insekticid daje odlične rezultate

U prvoj godini primjene novi insekticid DELEGATE WG dao je odlične rezultate u suzbijanju maslininog moljca.

Ova maslinarska sezona donijela je dosta nevolja maslinarima Dalmacije i Istre. Klimatske prilike nisu bile povoljne još od pripreme za cvatnju. Suša je počela rano, a protegla se sve do kasnog ljeta. Na nekim područjima oplodnja je bila izuzetno slaba, pa su ondje i prinosi u ovoj godini potpuno podbacili. Na lokacijama koje su dobro rodile najveći problem je ove godine bio maslinin moljac, koji je u svojoj drugoj generaciji, koja napada plod uzrokovao opadanje plodova u ljetnim mjesecima, pa smo dobili dosta upita zabrinutih maslinara, koji su bili iznenađeni ovom pojavom.

Maslinin moljac najveću štetu učini kada napada plod masline, u kojem se kasnije razvija gusjenica, koja krajem ljeta izlazi iz ploda i uzrokuje opadanje plodova. Plodovi mogu opadati i u ranijoj fazi napada, kada se zbog aktivnosti štetnika suše. Zaštita od maslininog moljca prema novom programu zaštite može se postići upotrebom biološki selektivnog i ekološki vrlo povoljnog insekticida, naziva DELEGATE. DELEGATE WG novi je i ekološki prihvatljivi insekticid koji je ove sezone na području Dalmacije pokazao izvrsno djelovanje na maslinina moljca. Na maslini se primjenjuje izuzetno niska doza od oko 4-6 grama DELEGATE-a na 10 litara vode kod primjene motornim prskalicama. DELEGATE predstavlja veliki napredak u odnosu na insekticide koji su se do sada koristili, a koji su zbog loših toksikoloških svojstava povučeni sa tržišta (FASTAC, CHROMGOR, ROGOR itd.) DELEGATE WG imali smo prigodu testirati u višegodišnjim pokusima na području Dalmacije, gdje je pokazao vrlo visoku učinkovitost protiv maslininog moljca, a ove godine je ovaj novi pripravak pušten u prodaju, tako da su ga koristili maslinari u svim priobalnim područjima. U kontrolnim nasadima gdje je korišten nije bilo šteta od generacije maslininog moljca koja napada plod.

DELEGATE WG miješali smo sa svim važnijim pripravcima za prihranu maslina (bor, aminokiseline, NPK folijarna gnojiva), kao i sa fungicidima za suzbijanje paunovog oka. DELEGATE se odlično miješa sa svim ostalim maslinarskim pripravcima. U prodaji je maslinarsko pakiranje od 30 grama koje je dovoljno za zaštitu oko 40-50 rodnih stabala maslina. Za velike maslinare u ponudi je i pakiranje od 500 grama.

Igor Gomezelj, MBA dipl.ing.agr.

Previous slide
Next slide